Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Symbol

II SA/Wr 744/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-03-28

., po rozpatrzeniu wniosku o stwierdzenie nieważności, wydanej z upoważnienia Prezydenta W., decyzji Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego W. z dnia...
25 kwietnia 2017 r., [...] S.A. z siedzibą we W. zwróciło się z wnioskiem o stwierdzenie nieważności wydanej z upoważnienia Prezydenta W., decyzji Dyrektora Wydziału...

VIII SA/Wa 623/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-28

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych I Autostrad z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Decyzją...
[...] listopada 2011 r. orzekł o odmowie stwierdzenia nieważności własnej decyzji z dnia [...] maja 2004 r. Nr: [...], w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za umieszczenie...

III SA/Gd 480/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-04-07

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 29 marca 2021 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za zajęcie pasa...
drogowego bez zezwolenia oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 29 marca 2021 r. nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji...

II SA/Bk 95/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-04-14

. z o.o. w O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie...
', 'spółką') o ponowne rozpoznanie sprawy, utrzymało w mocy własną decyzję z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji...

VIII SA/Wa 624/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-28

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych I Autostrad z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Decyzją...
r. orzekł o odmowie stwierdzenia nieważności własnej decyzji z dnia [...] sierpnia 2004 r. Nr: [...], w przedmiocie przywrócenia pasa drogowego, drogi krajowej nr 7...

II SA/Łd 265/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-05-17

przesłanka stwierdzenia nieważności decyzji rażąco naruszającej art. 105 § 1 k.p.a., wymieniona w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy A Sp...
. z o.o. z siedzibą w G. wniosła o uchylenie decyzji Kolegium i wydanie decyzji o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy S. [...] z powodu naruszenia: art...

II SA/Łd 264/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-05-17

przesłanka stwierdzenia nieważności decyzji rażąco naruszającej art. 105 § 1 k.p.a., wymieniona w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy A Sp...
. z o.o. z siedzibą w G. wniosła o uchylenie decyzji Kolegium i wydanie decyzji o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy S. z dnia [...] z powodu naruszenia...

II SA/Łd 266/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-05-17

stwierdzenia nieważności decyzji rażąco naruszającej art. 105 § 1 k.p.a., wymieniona w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy A Sp. z o.o....
z siedzibą w G. wniosła o uchylenie decyzji Kolegium i wydanie decyzji o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy S. z dnia [...] z powodu naruszenia: art. 156 § 1...

II SA/Bk 715/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-12-07

A. C. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] lipca 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nałożenia...
., Skarżący w dniu 7 kwietnia 2016 r. złożył jednocześnie wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Ku. - P. Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia...

IV SA/Wa 1072/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-21

Pog ≤ 2mg p/dm3. Wskazano również, że pismem z dnia 15 września 2017 r. wystąpiono do GIOŚ o stwierdzenie nieważności decyzji GIOŚ z dnia 14 lutego 2017 r., będącej...
[...] sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty C. z dnia [...] października 2003 r. z dniem 28 sierpnia 2017 r. stała się ostateczna., Wojewódzki Sąd...
1   Następne >   +2   +5   +10   100