Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X

VII SA/Wa 3004/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-23

Sanitarnego z dnia [...] października 2014 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala Decyzją z dnia [...] października 2014 r. znak...
. znak [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] lutego 2013 r. znak: [...] którą utrzymano...

VII SA/Wa 1450/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-19

Inspektora Sanitarnego z dnia [...] kwietnia 2019 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Głównego...
zakończonego decyzją PPIS udzielającą zgody na ekshumację (sprawa w toku)., Jednocześnie wnioskiem z tej samej daty Skarżąca wystąpiła o stwierdzenie nieważności wskazanej...

VII SA/Wa 653/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-22

w [...] na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] lutego 2014 r., znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla zaskarżoną decyzję...
. Nr [...]zezwalającej na uruchomienie aparatu rtg, gdyż w przypadku stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na uruchomienie pracowni, decyzja zezwalająca na aparat...

VII SA/Wa 212/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-08

Inspektora Sanitarnego z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia skargę oddala VII SA/Wa 212/10, UZASADNIENIE...
z 2005 r., nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) po przeanalizowaniu wniosku J. W. w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego...

VII SA/Wa 213/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-08

Inspektora Sanitarnego z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia skargę oddala VII SA/Wa 213/10, UZASADNIENIE...
z 2005r., nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) po przeanalizowaniu wniosku J. W. w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego...

II OSK 904/06 - Wyrok NSA z 2007-06-19

2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 16 stycznia 2006...
Sanitarnego w Krakowie z dnia [...] listopada 2004 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia...

II SA/Rz 391/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-09-23

niedosłuchu., W 2000 r. J. C. złożył dwa wnioski: o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] maja 1998 r. Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego...
J. C. zawarty w piśmie z dnia 6.12.2000 r. Sprecyzował on wówczas swoje poprzednie pismo z dnia 26.10.2000 r., w którym żądał stwierdzenia nieważności decyzji z dnia...

VII SA/Wa 2433/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-20

Inspektora Sanitarnego z dnia [...] sierpnia 2016 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia [...] sierpnia...
stwierdzenia nieważności decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] lipca 2013 r. (znak: [...]) opiniującej pomieszczenia i urządzenia...

II OSK 1517/12 - Wyrok NSA z 2013-12-18

ludzi., Wniosła o:, 1) uchylenie w całości decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z dnia [...] lipca 2011 r.,, 2) stwierdzenie nieważności w całości decyzji...
jest uwzględnienie skargi poprzez uchylenie decyzji zaskarżonej z powodu zwykłych wad oraz stwierdzenie nieważności decyzji ją poprzedzającej z powodu wad kwalifikowanych...

VII SA/Wa 654/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-22

w [...] na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] lutego 2014 r., znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla zaskarżoną decyzję...
jest następujący typ aparatu: aparat rtg do zdjęć (stół i statyw)., [...]PWIS zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o stwierdzenie nieważności swojej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100