Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X
  • Symbol

I OSK 1066/07 - Wyrok NSA z 2008-07-09

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] sierpnia 1995r. nr [...] Kierownika Urzędu Rejonowego...
Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] odmawiającą wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Urzędu Rejonowego w L...

II SA/Po 705/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-23

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] lipca 2016 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
przez tę zainteresowaną postanowienie własne Kolegium z dnia [...] 2016 r. znak [...] o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza...

II SA/Ke 562/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-03-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej oddala...
własną decyzję z dnia [...], odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w S. z dnia [...] orzekającej...

II SA/Wr 528/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-04-17

Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Raty...
na podstawie art. 157 § 3 k.p.a. - Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. odmówiło H.Ch. (wnioskodawcy) wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia...

II SA/Gd 381/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-11-18

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 maja 2009 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej...
roku wnioskodawcy zażądali stwierdzenia nieważności powyższej decyzji Starosty z dnia 15 maja 2008 roku, zarzucając tej decyzji rażące naruszenie prawa, a w szczególności: art. 105 §...

II SA/Sz 1163/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-03-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt...
podziału nieruchomości oddala skargę P.W. - właściciel działki nr [...] przy ul. S.S. w [...] - wnioskiem z dnia [...] r. wystąpił o stwierdzenie nieważności decyzji...

I SA/Po 626/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-09

[...] maja 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające...
. D. i S. S. wystąpili do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta i Gminy [...] z dnia [...] lipca 2013 r...

II SA/Rz 582/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-07-05

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla zaskarżoną decyzję; II...
. nr [...], odmówiło stwierdzenia jego nieważności. Na skutek jednak wniosku tego Prokuratora o ponowne rozpatrzenie sprawy SKO, decyzją z dnia [...] października 2011 r...

II SA/Wr 338/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-01-23

(Dz. U. nr 46, poz. 3490 ze zm.) - orzeczenia o wykonaniu aktu nadania, jest legitymowany do skutecznego złożenia wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia...
Odwoławczego we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w T...

II SA/Gd 3/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-05-25

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia 11 października 2004r., nr [...] w przedmiocie: stwierdzenie nieważności decyzji o warunkach zabudowy...
P. M. o stwierdzenie nieważności w/w decyzji Wójta Gminy, stwierdziło jej nieważność. W uzasadnieniu organ podał, że przedmiotową decyzją ustalono warunki zabudowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100