Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Skarżony
  • Symbol

V SA/Wa 1684/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-23

złotych dwadzieścia groszy). Pismem z 28 lutego 2013 r. W. P. wystąpił o stwierdzenie nieważności tytułu wykonawczego nr [...] z dnia [...] kwietnia 2007 r. wystawionego...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności tytułu wykonawczego, wskazując, że stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

V SA/Wa 1498/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-24

w sprawie stwierdzenia nieważności postępowania oddala skargę Przedmiotem skargi Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w [...] (zwanego dalej: skarżącym...
w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z [...] grudnia 2008 r., nr [...]. Zaskarżone postanowienie wydane zostało w następującym...

III SA/Po 40/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-04

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej orzeczenia o zwrocie dotacji za rok 2012 i 2013 oddala skargę L. M. i L. M., wspólnicy Spółki...
, wystąpili o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta L. z dnia [...] września 2016 roku, nr [...], w przedmiocie zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie...

V SA/Wa 1025/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-30

... na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia ... kwietnia 2019 r., nr ... w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę...
[...] stycznia 2019 r. znak: [...] , odmawiającą stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej...

V SA/Wa 762/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-14

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie wypłaty miesięcznego...
: Minister Pracy lub organ) z [...] lutego 2017 r., nr [...] utrzymująca w mocy decyzję własną z [...] grudnia 2015 r., [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Ministra...

I GSK 609/18 - Wyrok NSA z 2019-09-26

z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń...
odwołania od tej decyzji., Wnioskiem z dnia [...] maja 2015 r. Spółka wystąpiła o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa PFRON z dnia [...] kwietnia 2015 r. w trybie art...

V SA/Wa 2386/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-29

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie wypłaty miesięcznego...
(...) czerwca 2016 r. o numerze (...), utrzymująca w mocy decyzję własną z dnia (...)lipca 2015 r. o numerze (...)o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Zarządu...

III SA/Gl 504/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-09-28

Obrachunkowa domagała się stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały w całości jako niezgodnej z art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w związku z art. 19 ust. 2...
, bowiem zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa skutkującym koniecznością stwierdzenia jej nieważności., Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo...

V SA/Wa 502/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-22

. (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia (...) stycznia 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę...
2018 r., nr [...], utrzymująca w mocy decyzję własną z [...] czerwca 2014 r., nr [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta [...] z [...] lipca 2012 r...

V SA/Wa 503/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-22

. (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia (...)stycznia 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę...
2018 r., nr [...], utrzymująca w mocy decyzję własną z [...] czerwca 2014 r., nr [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta [...] z [...] lipca 2012 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100