Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X

IV SA/Wa 1698/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-10

i Administracji z dnia [...] sierpnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji I. skargę oddala; II. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego...
. po rozpoznaniu wniosku S. K. działającego w imieniu małoletniej córki A. K. o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza B. z dnia [...] września 2006 r. orzekającej...

IV SA/Wa 2104/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-10

z dnia [...] sierpnia 2008 r. Nr [...] po rozpatrzeniu wniosku S. K. - działającego w imieniu własnym oraz małoletniej córki A. K. o stwierdzenie nieważności decyzji...
., która to decyzja została utrzymana w mocy decyzją Wojewody [...] z dnia [...] listopada 2006 r., odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

IV SA/Wa 322/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-14

Spraw Wewnętrznych z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wymeldowaniu I. oddala skargę; II. przyznaje ze środków...
[...] listopada 2012 r., utrzymał w mocy decyzję Wojewody [...] z dnia [...] września 2012r. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy G. z dnia...

II OSK 526/09 - Wyrok NSA z 2010-03-10

. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 20 października 2008 r., sygn. akt IV SA...
., nr [...], utrzymującą w mocy decyzję własną z dnia [...] października 2007 r., wydaną w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...

IV SA/Wa 2701/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-22

Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Minister Spraw Wewnętrznych...
. nr [...] o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] października 2016 r. nr [...], którą utrzymano w mocy decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia...

II OSK 1910/09 - Wyrok NSA z 2010-12-14

i Administracji z dnia (...) czerwca 2008 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd...
(...) czerwca 2008 r., nr (...), utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia (...) marca 2008 r., nr (...), odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta...

IV SA/Wa 222/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-20

i Administracji z dnia (...) listopada 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargę; 2...
, wniósł - na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego - o stwierdzenie nieważności:, 1) decyzji Prezydenta Miasta O. z (...) października 2003r...

III SA/Po 175/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-24

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2012...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej, II...

IV SA/Wa 1776/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-09

i Administracji z dnia [...] sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - Zaskarżoną decyzją z dnia [...] sierpnia 2009 r...
nieważności decyzji Ministra z dnia [...] kwietnia 2005 r. nr [...], którą odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] kwietnia 1997 r...

IV SA/Wa 1947/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-05

Wewnętrznych z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję...
. złożył wniosek o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji. Wskazał, że wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 12 października 2011 r., sygn. akt IV SA/WA...
1   Następne >   +2   +5   +10   100