Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Kr 610/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-02-28

postanowieniami z dnia [...] 2011 r. nr: 1. [....]; 2. [...] po rozpatrzeniu wniosków A. K. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] 2008 r. nr: 1...
. [...], zawierających: 1. powyżej 18% alkoholu; 2. do 4,5% alkoholu oraz piwa - odmówiło wszczęcia postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji - na podstawie art. 61a...

VI SA/Wa 1805/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-17

) nr [...] z dnia [...] marca 2015 r. o odmowie stwierdzenia nieważności w części dotyczącej punktu I Zezwolenia nr [...] z dnia [...] października 1999 r. na prowadzenie...
z 18 stycznia 2006 r., Pismem z 29 stycznia 2015 r. strona powołując się na art. 157 § 1 i § 2 w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. wniosła 'o stwierdzenie nieważności...

II GSK 2238/16 - Wyrok NSA z 2018-06-08

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej 1. oddala skargę...
stwierdzenia nieważności zezwolenia w części dotyczącej okresu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, oddalił skargę., Powyższy wyrok...

II GSK 1868/18 - Wyrok NSA z 2022-04-05

. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w części dotyczącej...
: Organ lub Minister) z (...) r. nr(...), utrzymującą w mocy swoją wcześniejszą decyzję z (...)r. nr (...)o odmowie stwierdzenia nieważności Zezwolenia nr (...) z (..) r...

II SA/Sz 1201/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-01-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oddala...
administracyjnego, po wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta [...] z dnia [...] r. Nr [...] na żądanie Prokuratora Prokuratury Rejonowej...

VI SA/Wa 1239/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-10

Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia [...] marca 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej...
terminu jego obowiązywania (sprawa zarejestrowana pod sygn. akt VI SA/Wa 1239/18);, 2) z dnia [...] marca 2018 r. [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności zezwolenia...

VI SA/Wa 2055/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

Przedsiębiorczości i Technologii z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Przedmiotem skargi wniesionej przez '(...)' S.A...
. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm., dalej: 'K.p.a.'), odmawiająca stwierdzenia nieważności zezwolenia nr '(...)' z '(...)' września 1998 r. na prowadzenie działalności...

II SA/Rz 1281/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-03

Odwoławczego [...] z dnia [...] sierpnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności -skargę oddala- Decyzją z dnia...
sprzedaży w sklepie FH [.] w [.] przy ul. [.] 33., Podaniem z dnia 30 stycznia 2014 r. T.B zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [.] o stwierdzenie nieważności...

II SA/Rz 767/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-05-20

Leśnego Lasy Państwowe(...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla zaskarżoną...
rozpatrzenie sprawy, zakończonej decyzją z dnia [...] marca 2008 r., Nr [...] o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia...

II GSK 2279/17 - Wyrok NSA z 2017-11-15

Ministra Rozwoju z dnia [...] czerwca 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności w części zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie...
skargę M. sp. z o.o. z siedzibą w G. na decyzję Ministra Rozwoju z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności w części zezwolenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   97