Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X
  • Symbol

III SA/Gl 1861/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-27

Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług (stwierdzenia nieważności decyzji) oddala skargę. Zaskarżoną...
decyzją z [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej w K. utrzymał w mocy swoją decyzję z [...] r. nr [...] , którą odmówiono H.W. stwierdzenia nieważności decyzji...

III SA/Gl 1860/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-27

Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług (stwierdzenia nieważności decyzji) oddala skargę. Zaskarżoną...
decyzją z [...] r. nr [...]Dyrektor Izby Celnej w K. utrzymał w mocy swoją decyzję z [...] r. nr [...] , którą odmówiono H. W. stwierdzenia nieważności decyzji...

III SA/Gl 1839/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-19

[...] nr [...] w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług (stwierdzenia nieważności decyzji) oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r...
. nr [...] Dyrektor Izby Celnej w K. utrzymał w mocy swoją decyzję z [...] r. nr [...] , którą odmówiono H. W. stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w R...

III SA/Gl 1840/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-19

[...] nr [...] w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług (stwierdzenia nieważności decyzji) oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r...
. nr [...] Dyrektor Izby Celnej w K. utrzymał w mocy swoją decyzję z [...] r. nr [...] , którą odmówiono H. W. stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w R...

III SA/Gl 1932/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-22

Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług (stwierdzenia nieważności decyzji) oddala skargę...
. Zaskarżoną decyzją z [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej w K. utrzymał w mocy swoją decyzję z [...] r. nr [...] , którą odmówiono H.W. stwierdzenia nieważności decyzji...

III SA/Gl 1750/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-13

w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie weryfikacji zgłoszeń celnych co do klasyfikacji taryfowej, podatku od towarów i usług (stwierdzenia nieważności decyzji...
., Pismem z [...] r. H. W. złożył wniosek o stwierdzenie nieważności 50 decyzji Naczelnika Urzędu Celnego określających kwoty długów celnych oraz kwoty podatków od towarów...

III SA/Gl 1758/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-13

w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie weryfikacji zgłoszeń celnych co do klasyfikacji taryfowej, podatku od towarów i usług (stwierdzenia nieważności decyzji...
, w związku z czym zasadnym pozostaje stwierdzenie jej nieważności. Wskazała, że dla skutecznego wszczęcia postępowania stosownie do art. 165 § 1, § 2 i § 4 Op konieczne...

III SA/Gl 1927/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-08-07

w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług (stwierdzenia nieważności decyzji) oddala skargę. Zaskarżoną decyzją...
z [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej w K. utrzymał w mocy swoją decyzję z [...] r. nr [...], którą odmówiono H. W. stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu...

III SA/Gl 1928/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-08-07

w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług (stwierdzenia nieważności decyzji) oddala skargę. Zaskarżoną decyzją...
z [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej w K. utrzymał w mocy swoją decyzję z [...] r. nr [...], którą odmówiono H. W. stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu...

III SA/Gl 1929/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-08-07

w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług (stwierdzenia nieważności decyzji) oddala skargę. Zaskarżoną decyzją...
z [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej w K. utrzymał w mocy swoją decyzję z [...] r. nr [...] , którą odmówiono H. W. stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100