Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X

III SA/Gl 1841/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-15

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług (stwierdzenia nieważności decyzji) oddala skargę. Zaskarżoną decyzją...
z [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej w K.utrzymał w mocy swoją decyzję z [...] r. nr [...], którą odmówiono H.W. stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego...

III SA/Gl 1842/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-15

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług (stwierdzenia nieważności decyzji) oddala skargę. Zaskarżoną decyzją...
z [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej w K. utrzymał w mocy swoją decyzję z [...] r. nr [...] , którą odmówiono H. W. stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu...

SA/Sz 2819/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-11-17

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji I. u c h y l a zaskarżoną decyzję...
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia [...] r., Nr [...]., W uzasadnieniu wskazanej na wstępie decyzji podano, że jednolitym...

SA/Sz 2824/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-11-17

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji I. u c h y l a zaskarżoną decyzję...
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia [...] r., Nr [...]., W uzasadnieniu wskazanej na wstępie decyzji podano, że jednolitym...

SA/Sz 2817/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-11-17

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji I. u c h y l a zaskarżoną decyzję...
. wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia [...] r., Nr [...]., W uzasadnieniu wskazanej na wstępie decyzji podano...

SA/Sz 2818/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-11-17

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji I. u c h y l a zaskarżoną decyzję...
. wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia [...] r., Nr [...]., W uzasadnieniu wskazanej na wstępie decyzji...

III SA/Po 514/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-21

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2011 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
, poz. 623) odmówił P. P. wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Dyrektora Urzędu Celnego w Poznaniu z dnia 22.08.2001 r...

I SA/Sz 526/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-04-14

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w części dotyczącej długu celnego i odsetek...
oraz odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w części określenia podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług oddala skargę. Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu...

I GSK 245/09 - Wyrok NSA z 2010-11-05

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym skargą kasacyjną wyrokiem z dnia 10 grudnia 2008 r., sygn. akt I SA/Sz 502/08, Wojewódzki Sąd...
- po ponownym rozpatrzeniu sprawy - swoją decyzję z dnia [...] kwietnia 2007 r., nr [...], w której odmówił W. B. wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...

III SA/Lu 506/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-12

odpowiedzialnością z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] maja 2013 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej oddala...
stało się orzekanie o cofnięciu rejestracji., Od powyższej decyzji spółka P. [...] wniosła odwołanie. W odwołaniu zawarto m.in. wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100