Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X

II OSK 1588/16 - Wyrok NSA z 2018-05-16

Głównego Policji z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od W.K. na rzecz Komendanta...
pozwolenie na broń palną sportową., Wniosek o stwierdzenie nieważności ww. decyzji wniósł skarżący., Komendant Główny Policji decyzją z dnia [...] lipca 2015 r. utrzymał...

II SA/Wa 22/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-19

2014 r. sygn. akt II OSK 2819/12, oddalił skargę kasacyjną., Następnie skarżący A. K. złożył wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komendanta Głównego Policji z dnia...
§ 1 i art. 158 § 1 oraz art. 268a k.p.a., odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta Głównego Policji z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...]., We wniosku...

VI SA/Wa 1969/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-23

z dnia [...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargę; 2. przyznaje ze środków...
w [...], wpłynął wniosek K. C., na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 oraz art. 159 § 1 k.p.a., o stwierdzenie nieważności dwóch decyzji Komendanta Głównego Policji z dnia...

II SA/Wa 2192/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-11

[...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji cofającej pozwolenie na broń palną myśliwską oddala skargę Decyzją z dnia [...] września...
., poz. 267 ze zm.), dalej: 'K.p.a.', utrzymał w mocy decyzję własną z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta Wojewódzkiego...

II OSK 88/11 - Wyrok NSA z 2012-04-12

r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przeznaczeniu do zniszczenia broni palnej gazowej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd...
r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przeznaczeniu do zniszczenia broni palnej gazowej., Jak wynika z uzasadnienia wyroku decyzją z dnia...

II OSK 155/15 - Wyrok NSA z 2016-10-28

Głównego Policji z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji cofającej pozwolenie na broń palną myśliwską 1. oddala skargę...
2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji cofającej pozwolenie na broń palną myśliwską., Jak wynika z akt sprawy, Komendant Wojewódzki Policji...

II SA/Wa 1633/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-14

[...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Komendant Główny Policji decyzją z [...] lipca 2015 r. utrzymał w mocy...
własną decyzję z [...] maja 2015 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji w G. z [...] listopada 2013 r. cofającej W. K. pozwolenie...

II SA/Wa 598/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-15

2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przeznaczeniu do zniszczenia boni palnej gazowej oddala skargę Decyzją z dnia [...] grudnia 2009 r...
. nr [...] Komendant Główny Policji odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji w [...] z dnia [...] kwietnia 2008 r...

II SA/Wa 586/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-28

Policji z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską 1. oddala skargę...
. nr [...]o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta Głównego Policji z dnia [...] grudnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia W.S. pozwolenia na broń palną myśliwską...

II OSK 3834/18 - Wyrok NSA z 2021-11-03

Odwoławczego w S. z dnia [...] grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej regulamin...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] grudnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
1   Następne >   +2   +5   +10   64