Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X
  • Skarżony
  • Symbol

V SA/Wa 2044/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-08

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów...
stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego ARiMR w [...] z [...] maja 2009r. oraz poprzedzającej ja decyzji Kierownika Biura Powiatowego ARiMR...

I SA/Rz 292/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-05-12

Podkarpackiego z dnia 2 lutego 2016 r. nr RR-XIII.1511.11.2015/01 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Przedmiotem skargi Uniwersytetu...
wystąpił do Zarządu o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 2 czerwca 2015 r. zarzucając, że została wydana z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu stwierdził, że ww...

V SA/Wa 4832/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-22

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji umarzającej postępowanie...
wniosek o stwierdzenie nieważności (należy podać przynajmniej numery i daty wydania tych decyzji)., Pismem z dnia 12 czerwca 2015 r. (data wpływu 16 czerwca 2015 r...

V SA/Wa 1054/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-07

Wsi z dnia ... kwietnia 2018 r. nr ... w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Przedmiotem skargi J. D. wniesionej do Wojewódzkiego Sądu...
. nr ... odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr ... z dnia ... maja 2012 r. o ustaleniu kwoty nienależnie pobranych...

V SA/Wa 1052/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-08

i Rozwoju Wsi z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Przedmiotem skargi J. D. (dalej jako: 'skarżący...
z [...] sierpnia 2016 r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu kwoty nienależnie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego...

V SA/Wa 1051/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-08

i Rozwoju Wsi z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Przedmiotem skargi J. D. (dalej jako: 'skarżący...
z [...] września 2016 r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach...

V SA/Wa 86/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-29

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) lutego 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy...
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: Prezes, Organ) nr [...] z dnia [...] listopada 2015r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

III SA/Gl 515/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-28

. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji zobowiązującej do zwrotu części dofinansowania ze środków europejskich oddala skargę...
z [...] r., nr [...]. W tym nieostatecznym rozstrzygnięciu, Organ odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Śląskiego Centrum...

V SA/Wa 1701/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-28

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Przedmiotem skargi W. K. (dalej...
stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] sierpnia 2009 r. nr [...] w sprawie ustalenia kwoty nienależnie pobranych...

V SA/Wa 1759/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-05

. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu kwoty nienależnie pobranych płatności...
. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100