Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Powiatu X

II SA/Go 117/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-05-05

-Trzebiatowski (spr.) Sędzia WSA Krzysztof Rogalski Protokolant st. sekr. sąd. Elżbieta Dzięcielewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 maja 2022 r. sprawy ze skargi...
informacji o planowanej liczbie uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku bazowego. W związku z powyższym szkoła utworzona we wrześniu danego...

I SA/Bk 209/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-06-13

Pruszyński (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Beata Borkowska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 30 maja 2018 r. sprawy ze skargi Zakładu D. w Ł...
niż do dnia 30 września roku bazowego - w przypadku dotacji, o których mowa w art. 15, art. 17, art. 19, art. 21, art. 26 ust. 1, 2, 5 i 8, art. 29 i art. 30; (2) dane...