Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Powiatu X

II SA/Go 117/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-05-05

-Trzebiatowski (spr.) Sędzia WSA Krzysztof Rogalski Protokolant st. sekr. sąd. Elżbieta Dzięcielewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 maja 2022 r. sprawy ze skargi...
informacji o planowanej liczbie uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku bazowego. W związku z powyższym szkoła utworzona we wrześniu danego...

I SA/Bk 209/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-06-13

Pruszyński (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Beata Borkowska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 30 maja 2018 r. sprawy ze skargi Zakładu D. w Ł...
niż do dnia 30 września roku bazowego - w przypadku dotacji, o których mowa w art. 15, art. 17, art. 19, art. 21, art. 26 ust. 1, 2, 5 i 8, art. 29 i art. 30; (2) dane...

I SA/Łd 60/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-08-17

.) Sędzia WSA Bożena Kasprzak Protokolant: St. asystent sędziego Maciej Dębski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 sierpnia 2022 r. sprawy ze skargi J. S. na akt Zarządu...
uzasadniających (w jego ocenie) wyrażenie zgody na odstąpienie od terminu 30 września roku bazowego. Do tej argumentacji organ nie odniósł się w ogóle, czym uniemożliwił sądową...