Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

II SA/Ka 2837/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-04-26

z o.o. w R. w latach 1998-2003 jako instalator okablowania był eksponowany na działanie pola elektromagnetycznego podczas prac instalacyjnych w otoczeniu stacji bazowych. M...
jako instalator okablowania był narażony na działanie pola elektromagnetycznego podczas prac instalacyjnych w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowej. Pracował...