Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego X

II SA/Rz 389/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-10-28

Protokolant st. sekr. sąd. Anna Mazurek-Ferenc po rozpoznaniu w Wydziale II Ogólnoadministracyjnym na rozprawie w dniu 28 października 2010 r. sprawy ze skargi E. B. i J. B...
obowiązującego operatu ewidencji gruntów i budynków lecz stanowi archiwalną (źródłową) dokumentację geodezyjną zaliczaną do zasobu bazowego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji...

II SA/Rz 299/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-06-13

./ Protokolant st. sekr. sąd. Anna Mazurek - Ferenc po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 13 czerwca 2013 r. sprawy ze skargi J. Ś. na postanowienie Wojewódzkiego...
. pozostałe dokumenty stanowią zasób bazowy (§ 4 ust. 3 pkt 1 i § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia...

II SA/Rz 390/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-10-28

Protokolant st. sekr. sąd. Anna Mazurek-Ferenc po rozpoznaniu w Wydziale II Ogólnoadministracyjnym na rozprawie w dniu 28 października 2010 r. sprawy ze skargi W. J. na pismo...
nieruchomości - w zakresie zasobu bazowego i zasobu użytkowego; 2) zamówień na mapy i informacje - w zakresie zasobu użytkowego. Organ podał dalej, że zgodnie z art. 24 ust...

IV SA/Po 692/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-03

Grossmann Protokolant st. sekr. sąd. Justyna Frankowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada 2011r. sprawy ze skargi H. N. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora...
klasy VI (Ls-VI). W skład operatu pomiarowego (zasób bazowy) wchodzi wykaz zmian gruntowych dla arkusza (...), (...) i (...) oraz mapy uzupełniające. W wykazie zmian...

I OSK 64/16 - Wyrok NSA z 2017-01-18

Prezydenta m. st. Warszawy z dnia [...] czerwca 2014 r. w części dotyczącej W. Ł;, 4) zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego, według norm...
bazowej ewidencji gruntów. Podkreślić bowiem należy, że postępowanie ma charakter rejestrowy, czyli wtórny do zdarzeń prawnych z których wynikają zmiany podlegające...

II SA/Rz 530/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-10-10

st. sekr. sąd. Anna Mazurek - Ferenc po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 10 października 2012 r. sprawy ze skargi W. J. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora...
przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, gdyż okoliczności faktyczne niezbędne do jej rozstrzygnięcia zostały wystarczająco wyjaśnione w oparciu o dokumentację z zasobu bazowego...