Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

I OSK 2/11 - Wyrok NSA z 2011-05-11

Protokolant st. inspektor sądowy Barbara Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2011 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Szefa Służby...
.) w okresie od dnia 26 marca 2008 r. do dnia 31 marca 2009 r. w wysokości 0,5 kwoty bazowej;, 6) dodatek specjalny, o którym mowa w § 18a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej...

I OSK 3403/15 - Wyrok NSA z 2017-11-08

Protokolant st. asystent sędziego Marcin Rączka po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2017 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Szefa Służby...
. Do dnia 30 czerwca 2014 r. żołnierz otrzymywał dodatek specjalny w wysokości 0,5 kwoty bazowej. Decyzja, na podstawie której przyznano ten dodatek była wydana na czas...