Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii X

I OSK 2539/13 - Wyrok NSA z 2014-01-28

-Matusiak Protokolant st. asystent sędziego Maciej Stojek po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2014 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej T.S....
w roku bazowym nie jest przewidziane jego korygowanie o dochody utracone i uzyskane w rozumieniu art. 3 pkt 23 i pkt 24 cyt. ustawy. Ustawodawca bowiem nie uwzględnił...