Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X

II SA/Wa 1284/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-13

% półtorakrotności kwoty bazowej określonej ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz...
przedmiotowej ustawy, wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób...

III SA/Gl 398/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-11-17

w ust. 5 ustawodawca wskazał, że wysokość diet nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4 krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących...
. 'Uniwersalny słownik języka polskiego' pod red. St. Dubisza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, t. 1, s. 612). Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny, dieta stanowi...

II SA/Bk 14/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-03-09

: Przewodniczący sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk, Sędziowie sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.), sędzia WSA Marek Leszczyński, Protokolant st. sekretarz sądowy Sylwia...
, że zostanie zachowany limit wysokości diet przysługujących radnemu. Nie może on przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie...