Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego X

IV SA/Wa 2225/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-31

publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce ew. nr [...] przy ul. W. w L., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

VII SA/Wa 2020/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-20

Włodzimierz Kowalczyk, Protokolant st. sekr. sąd. Piotr Bibrowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lutego 2015 r. sprawy ze skargi [...] S.A. z siedzibą...
do Polski, niezbędne jest wynegocjowanie umowy oraz dotarcie do portu bazowego. Dodatkowo, każdorazowo wymagana jest zgoda Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Biorąc pod uwagę czas...

VII SA/Wa 470/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-25

Halina Emilia Święcicka, Protokolant st. sekr. sąd. Magdalena Banaszek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2015 r. sprawy ze skargi J. S. na decyzję Prezesa...
zdarzenie nastąpiło poza portem bazowym przewoźnika, nie miał on możliwości podstawienia innego samolotu. Przewoźnik lotniczy wskazał w konsekwencji na to, iż odwołanie lotu...

VII SA/Wa 1191/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-11

, sędzia WSA Joanna Gierak-Podsiadły, Protokolant st. sekr. sąd. Joanna Piątek-Macugowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2016 r. sprawy ze skargi [...] S.A....
z usług [...]. [...] mają dowolność wyboru w zakresie oferowanych połączeń oraz wyboru lotnisk docelowych, w tym także portu bazowego, które to wybory uwarunkowane...