Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X

II SAB/Op 33/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-06-27

Krupiński Protokolant St. sekretarz sądowy Grażyna Stykała po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 27 czerwca 2013 r. sprawy ze skargi W. O. na bezczynność...
kolegium stanowi wielokrotność kwoty bazowej, którą to wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. Dodał, że wynagrodzenie zasadnicze etatowych członków...