Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Ceł X

I SA/Po 1208/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-12-15

Protokolant st. sekr. sąd. Teresa Matuszewska po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2004 r. sprawy ze skargi J. R. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w Warszawie z dnia...
jako wartość rynkową (bazową) samochodu wartość podaną w ogólnokrajowym katalogu wskazanym w opinii biegłego J. S. - ocena nr [...] z [...] Ośrodek Badania Wypadków Drogowych...

I SA/Po 4347/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-04-28

Protokolant st. sekr. sądowy Teresa Matuszewska po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2004r. sprawy ze skargi M.G. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia...
'ostatniej szansy' ) i przyjął za podstawę wyliczeń jako wartość bazową rynkową wartość pojazdu podaną w ogólnokrajowym katalogu 'Eurotax' VI/01 cz. A. Od tej kwoty...