Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

I SA/Bd 99/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-08-17

na podstawie uzyskanej informacji z Prokuratury Regionalnej w W. ustaliły, że z analizy danych ze stacji bazowych telefonii komórkowej usytuowanych w rejonie autostrady A2...

I SA/Lu 524/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-03-12

napędowego, oleju bazowego oraz ftalanu., O tym, że strona nie dołożyła należytej staranności podczas przeprowadzania kwestionowanych transakcji wskazuje to, że ograniczyła...
działalności polegającej na handlu paliwami., Z zaskarżonej decyzji i akt sprawy wynika ponadto, że 5.10.2018 r. na stacji paliw podatnika w R. P. dokonano pobrania próbek...

I SA/Bk 660/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-07-08

: Przewodniczący sędzia WSA Dariusz Marian Zalewski (spr.) Sędziowie sędzia WSA Andrzej Melezini sędzia WSA Jacek Pruszyński Protokolant st. sekretarz sądowy Beata Borkowska...
, który był odliczany przez PW B.. Paliwo zakupione od ww. spółek - buforów, było odbierane z baz na Litwie samochodami należącymi do PW B. i przewożone na stację paliw PW B. w B...

I FSK 1340/20 - Wyrok NSA z 2021-09-22

odwoławczego warunków, na jakich zawierane były umowy z kwestionowanymi podmiotami, podkreślił, że wskazane na stronie internetowej 'O.' ceny były cenami bazowymi...
., który w imieniu skarżącego prowadził stację paliw, negocjował i ustalał warunki dostaw paliwa oraz zajmował się wraz z ojcem - M. L., korespondując ze spółkami 'D.', 'S.' i 'P...

I SA/Go 103/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-07-30

procentowej, ustalono jako wartość marży (zgodnej z definicją w umowie linii kredytowej zawartej z A. pic) powiększoną o 10 punktów bazowych stanowiących maiżę dla A. AB...
) mogła zostać oprocentowana według stałej stopy procentowej (zgodnej z definicją w umowie kredytowej zawartej z A. pic) powiększonej o 10 punktów bazowych stanowiących marżę...

I SA/Go 168/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-07-30

kredytowej zawartej z A. pic) powiększoną o 10 punktów bazowych stanowiących maiżę dla A. AB - artykuł 4.1.1 umowy,, - strony umowy nie wykluczyły, że po przekazaniu...
w umowie kredytowej zawartej z A. pic) powiększonej o 10 punktów bazowych stanowiących marżę dla A. AB - artykuł 4. 1 .2 umowy,, - wszystkie płatności dokonywane...

I SA/Po 921/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-02-21

Mączyński (spr.) Protokolant st. sekretarz sądowy Marta Ziewińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2019 r. sprawy ze skargi [...] Sp. z o.o. w [...] na decyzję...
się instrumentu bazowego, którym są aktywa w postaci 'ściąganych' wierzytelności,, - wobec tego, w opinii autora, najbardziej właściwe byłoby zakwalifikowanie skryptów dłużnych...

I SA/Rz 131/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-05-10

, gdy ewentualna korekta z tytułu opłat licencyjnych nie powinna być większa niż (-5% - -10%) (minus 5% do minus 10%) od kwoty bazowej, tj. 3.357.629,25 zł z uwzględnieniem kosztów...