Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Miasta X

II OSK 1651/16 - Wyrok NSA z 2018-05-25

lokalizowania stacji bazowych na dachach budynków innych niż usługowe oraz bezwzględny zakaz lokalizowania wolnostojących masztów telefonii komórkowej nie stanowi zakazu...
kasacyjnie możliwości prowadzenia na tym terenie działalności telekomunikacyjnej pozwalającej na świadczenie usług bezprzewodowych za pomocą stacji bazowych wykorzystujących...