Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

IV SA/Wa 2077/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-22

) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie uzgodnienia projektu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej...
zlokalizowana jest w odległości ok. 700 m od granicy strefy 'A'., Inwestycja polegająca na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sprzeczna jest z § 4 uchwały Rady...

IV SA/Wa 570/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-08

ludzkie nie został w sposób jednoznacznie wykluczony, dlatego też w przypadku lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych zaleca się prowadzenie polityki rozważnego...
, że inwestycja stanowić będzie zagrożenie dla ludności uzdrowiska. Skarga zarzuca, że stanowisko organu administracji przyjmujące, że budowa stacji bazowej telefonii komórkowej...

II OSK 807/07 - Wyrok NSA z 2008-07-10

polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...] nr [...] S. w strefie 'C' ochrony uzdrowiskowej S. - uzgodnił projekt inwestycji negatywnie...
. W uzasadnieniu wskazano, że proponowana budowa zlokalizowana jest w odległości około 700 m od granicy strefy 'A'. Inwestycja polegająca na budowie stacji bazowej telefonii...

IV SA 3457/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-08-31

na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej postanawia: 1) umorzyć postępowanie sądowe, 2) zasądzić od Ministra Zdrowia na rzecz skarżącej Spółki 10 zł (dziesięć złotych...

VI SA/Wa 1985/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-15

WSA Izabela Głowacka - Klimas (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Karolina Pilecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2017 r. sprawy ze skargi 'B.' Sp. z o.o. Sp. k...
Spray, który jest na końcowym etapie uzyskiwania pozwolenia bazowego wskazując, że nie został zakwestionowany identyczny zapis w zakresie 'Środki ostrożności'., Sąd...

VI SA/Wa 1932/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-15

WSA Izabela Głowacka - Klimas (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Karolina Pilecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2017 r. sprawy ze skargi 'B.' Sp. z o.o. Sp. k...
[...] Black Fly Pump Spray, który jest na końcowym etapie uzyskiwania pozwolenia bazowego wskazując, że nie został zakwestionowany identyczny zapis w zakresie 'Środki...