Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu X

VI SA/Wa 1043/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-28

całopociągowych w ilości min. 20 wagonów, między OIU OT Port [...] a Stacją [...] rejon [...] . Zakres opłaty manewrowej obejmuje:, 3.10.1. przyjęcie składu wagonów od przewoźnika...
na Stacji [...], w tym sprawdzenie ich stanu technicznego., 3.10.2. wstawienie, przy użyciu lokomotywy aranżowanej przez Operatora, składu wagonów przewoźnika na OIU OT Port...