Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I OSK 331/18 - Wyrok NSA z 2018-07-10

- starszego specjalisty Wydziału [...], etat mjr w 09 grupie uposażenia zasadniczego w I kategorii z mnożnikiem 1,81 kwoty bazowej, dodatek służbowy w IX kategorii z mnożnikiem...
0,54 kwoty bazowej przyznany na czas nieokreślony - stwierdzający zaszeregowanie od dnia 1 października 2014 r. stanowiska starszego specjalisty do stopnia etatowego kpt...

SA/Sz 2155/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-04-20

WSA Arkadiusz Windak /spr./ Protokolant st. sekr. sąd. Małgorzata Frej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 kwietnia 2005 r. sprawy ze skargi E.H. na decyzję Dyrektora...
o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby., Bazowym przepisem który legł u podstaw zaskarżonego rozstrzygnięcia stał się art. 45 ustawy o Służbie Więziennej, który został prawidłowo...