Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sportu X

VI SA/Wa 2691/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-16

WSA Grzegorz Nowecki Protokolant st. sekr. sąd. Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2016 r. sprawy ze skargi M. S. na decyzję Ministra Sportu...
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe., 3. Świadczenie przysługujące w danym roku budżetowym ustała się na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby...