Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

II GSK 1535/12 - Wyrok NSA z 2012-10-03

proponowanych rozwiązań nawigacyjnych ze względu na to, że we wniosku nie została przewidziana budowa stacji bazowych dla systemu GPS oraz nie omówiono wykorzystania...
dla tego systemu już istniejących na terenie kraju stacji bazowych;, 2. 'Możliwość wdrożenia i opłacalność' poprzez:, a) nieuzasadnione obniżenie przez drugiego z ekspertów...

V SA/Wa 1490/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-27

- Arkadiusz Tomczak, Protokolant st. specjalista - Anna Wiśniewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 września 2017 r. sprawy ze skargi M.J. na rozstrzygnięcie...
piętnastoletni okres odniesienia - wnioskodawca rozpoczyna analizy finansowe od roku 2017 jako roku bazowego, podczas gdy zgodnie z wytycznymi rokiem bazowym powinien...

V SA/Wa 1562/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-16

.), Sędzia WSA - Michał Sowiński, Protokolant st. specjalista - Monika Włochińska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 października 2019 r. sprawy ze skargi A. ... sp. z o.o....
: wartość bazowa - 0, wartość docelowa = 5 (sztuk)., 2) Rezultatu:, - Liczba świadczonych e-usług: wartość bazowa = 0, wartość docelowa do osiągnięcia w 2011 roku = 5 (sztuk...

V SA/Wa 1195/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-21

- Jarosław Stopczyński (spr.), Protokolant st. specjalista - Justyna Macewicz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2017 r. sprawy ze skargi E. Sp. z o.o. w Ł...
w piśmie z ... sierpnia 2014 r. dokładnie wyjaśniła, iż jako potwierdzenie utrzymania wartości bazowej dla wskaźnika 'wzrost zatrudnienia personelu badawczego' przedłożyła umowę...

II GSK 94/13 - Wyrok NSA z 2013-02-26

o dofinansowanie realizacji projektu pod tytułem 'Badania nowych technologii w systemach sterowania stacjami energetycznymi NN' w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna...
'. Ponadto należało przedstawić sposób skonstruowania i pomiaru wszystkich wskaźników tak, aby jednoznacznie określić ich wartość bazową oraz docelową oraz sposób weryfikacji...

V SA/Wa 1956/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-26

.), Sędzia WSA - Tomasz Zawiślak, Protokolant st. specjalista - Monika Włochińska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2018 r. sprawy ze skargi [...] S.A. w K...
. Ze stawki bazowej 25% została ona zmniejszona do stawki minimalnej 5%, co w ocenie Sądu, prawidłowo odzwierciedla wagę uchybienia i jego wpływ na przebieg przetargu...

VI SA/Wa 2350/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-05

Lemiesz (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Jarosław Kielczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 marca 2019 r. sprawy ze skargi M. S. na decyzję Ministra Inwestycji...
stopień ryzyka przy inwestowaniu w nieruchomości podobne do nieruchomości wycenianej. Nie zastosował modelu addytywnego, tj. do stopy bazowej nie dodał premii za ryzyko...