Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Kultury X
  • Symbol

IV SA 5208/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-12

na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ( maszt antenowy i kontener techniczny) wraz z przyłączem energetycznym na działce nr [...] w obrębie [...], położonej w B...
dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr [...] w B. przy ul. [...]. Pełnomocnik skarżącego zarzucił, że zaskarżone...

IV SA 423/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-04-22

[...] lutego 2002 r., uzgadniające projekt decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej...
kulturowemu dominant. Przedmiotowa inwestycja miałaby polegać na budowie stacji bazowej [...], składającej się z wieży o wysokości 30 m, na której miały być umieszczone anteny...