Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów X

III SA/Wa 1298/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-08

przepisów podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących części zamiennych do stacji bazowych., We wniosku przedstawił następujący...
stan faktyczny: Skarżący kupuje części zamienne do stacji bazowych posiadanej sieci telefonii komórkowej. Części te są nabywane na wypadek zaistnienia awarii...

II FSK 414/10 - Wyrok NSA z 2011-07-20

dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących wydatków na zakup części zamiennych do stacji bazowych., We wniosku wskazała, że kupuje części...
zamienne do stacji bazowych posiadanej sieci telefonii komórkowej. Części te są nabywane na wypadek zaistnienia awarii i konieczności naprawy albo wymiany uszkodzonych...

III SA/Wa 800/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-09

m.in. decyzje o budowie środków trwałych (stacji bazowych), których budowy następnie zaprzestaje ze względów prawnych (np. ze względu na nieuzyskanie stosownych zezwoleń...
stacji bazowych. Z kolei zakupy służyły wyłącznie sprzedaży opodatkowanej, to znaczy - wybudowane stacje bazowe miały służyć świadczeniu przez Spółkę usług telekomunikacyjnych...

I FSK 1960/09 - Wyrok NSA z 2010-11-16

trwałych (stacji bazowych), których budowy następnie zaprzestaje ze względów prawnych (np. nieuzyskanie stosownych zezwoleń), biznesowych czy ekonomicznych. Ponosi więc wydatki...
z budową stacji bazowych. Zakupy miały służyć działalności opodatkowanej. Skarżąca zwróciła się z pytaniem, czy w tym stanie faktycznym od poniesionych wydatków...

III SA/Gl 1465/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-18

. W projekcie przewidziano poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji (PFU i SW); stacji bazowych; stacji abonenckich; kosztu nabycia sprzętu do stacji bazowych; sprzętu...
sieciowego wraz z montażem i serwisem 5 lat; wyposażenia nadajników Hot-spot; sprzętu do stacji dystrybucyjnych; CZS - instalacji wyposażenia; kosztu połączeń światłowodowych...

III SA/Wa 181/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-31

, które wykorzystywane są tylko czasowo, na okres naprawy pierwotnego składnika środka trwałego, podlegają czasowemu zamontowaniu na stacji bazowej, a następnie powracają...
gospodarczym pod marką handlową P.. W celu świadczenia usług telekomunikacyjnych Spółka wykorzystuje stacje przekaźnikowe, na których instalowany jest sprzęt telekomunikacyjny...

III SA/Wa 710/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-12

gospodarczym pod marką handlową [...]. W celu świadczenia usług telekomunikacyjnych Spółka wykorzystuje stacje przekaźnikowe, na których instalowany jest sprzęt...
, dokonują wymiany części zepsutej na stacji telekomunikacyjnej, a następnie część uszkodzoną (zdemontowaną ze środka trwałego) wprowadzają na stan magazynu części...

III SA/Wa 451/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-24

budowę nowych lub modernizację istniejących stacji bazowych w sposób umożliwiający efektywne wykorzystywanie przyznanych Częstotliwości. Inwestycje, do których Skarżąca...

III SA/Wa 3898/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-25

,, - rozwijanie komercyjnej wersji oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym klienta dla stacji bazowych oraz innych elementów zarządzających w ramach sieci telefonii...

I SA/Po 818/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-01-24

.) Sędzia WSA Małgorzata Bejgerowska Protokolant st. sekr. sąd. Kamila Kozłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2012r. sprawy ze skargi Spółki D na interpretację...
bazowym jest indeks WIG 20, co oznacza, że rozliczenie tych instrumentów nie może się odbywać przez fizyczną dostawę instrumentu bazowego, lecz może być dokonane...
1   Następne >   +2   +5   8