Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Energii X

VI SA/Wa 2228/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

.) Sędzia WSA Grażyna Śliwińska Protokolant st. sekr. sąd. Jarosław Kielczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2018 r. sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w S...
w drodze mieszania (tzw. blendowania) następujących składników:, - oleju napędowego mniej niż 85% (kod CN 2710 19 43),, - olejów bazowych mniej niż 30% (kod CN 2710 19 99...

VI SA/Wa 1764/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-19

Grażyna Śliwińska (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Eliza Mroczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2018 r. sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą...
[...] i [...] września 2016 r. W wyniku kontroli przeprowadzonej 15 września 2016 r. ustalono, że stan zapasów obowiązkowych benzyny bezołowiowej bazowej w zbiorniku (m3 w 15...

VI SA/Wa 1122/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-13

Urszula Wilk (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Karolina Pilecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2016 r. sprawy ze skargi 'P.' Sp. z o.o. z siedzibą...
silnikowych, a także wszelkie gatunki olejów bazowych. Ustawa o zapasach nie klasyfikuje jednak smarów jako 'paliwa' (art. 2 pkt 3). Rozporządzenie w sprawie wykazu...