Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Budownictwa X

IV SA/Wa 1377/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-13

. z (...) stycznia 2007r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej (...)' na nieruchomości o nr ew...
inwestycji ma znaczenie to, czemu będzie służyć, a nie przez kogo będzie realizowana. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej spełnia kryteria realizacji łączności...

IV SA/Wa 2280/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-31

i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci [...] wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr [...] położonej w R...
przestrzennym., Sprawa w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci...