Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X

II SA/Ol 213/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-14

dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na '[...]'. W zakresie funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu Wójt...
z przepisów odrębnych. Zauważyło, że decyzja ustalająca lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej powinna wskazywać, z jakiego typu anten, jakiej mocy i w jakiej...

V SA/Wa 1788/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-04

WSA - Mirosława Pindelska, Protokolant st. spec. - Sylwia Wojtkowska-Just, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 września 2014 r. sprawy ze skargi S. w R...
wcześniej uchybienie, dotyczące niewłaściwego zdaniem RIF opisania w pkt. 13 Biznes planu przyjętych wartości bazowych i docelowych wskaźnika Średni miesięczny zysk...

V SA/Wa 2692/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-29

- Piotr Piszczek (spr.), Protokolant st. sekr. sąd. - Agnieszka Małyszko, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 października 2014 r. sprawy ze skargi T. K. prowadzącego...
oraz metodologię ustalenia wartości bazowej i docelowej danego wskaźnika rezultatu w opisie korespondującego celu na poziomie rezultatu w punkcie 13 Biznes Planu'. Zdaniem...

V SA/Wa 1784/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-04

WSA - Mirosława Pindelska, Protokolant st. spec. - Sylwia Wojtkowska-Just, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 września 2014 r. sprawy ze skargi Z. Sp. z o.o. z siedzibą...
konieczność poniesienia wydatków wskazanych we wniosku o dofinansowanie. Ponadto [...] stwierdziła, że spółka w pkt 17 wniosku określiła wartość bazową wskaźnika...

V SA/Wa 2691/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-29

, Sędzia NSA - Piotr Piszczek, Protokolant st. sekr. sąd. - Agnieszka Małyszko, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 października 2014 r. sprawy ze skargi M. Sp. z o.o....
'Wnioskodawca powinien wskazać szczegółowe uzasadnienie oraz metodologię ustalenia wartości bazowej i docelowej danego wskaźnika rezultatu w opisie korespondującego celu...