Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Orzekająca X

III SA/Łd 998/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-12-08

Teresa Rutkowska . Sędzia WSA Małgorzata Łuczyńska (spr.) Protokolant st. asystent sędziego Anna Łuczyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 grudnia 2015 roku sprawy...
, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4-4b., Komisja wyjaśniła, że w przypadku obliczania dochodu uzyskanego po roku bazowym oraz w roku bazowym, stosuje się przepisy wynikające...