Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Finansowego X

VI SA/Wa 1361/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-22

NSA Zdzisław Romanowski Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Gajewiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 października 2015 r. sprawy ze skargi K. C. na decyzję Komisji...
, Jednym z instrumentów finansowych, które wygasły w dniu [...] marca 2010 r. były kontrakty terminowe serii [...] (ISIN: [...]), dla których instrumentem bazowym był indeks...

VI SA/Wa 1334/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-11

Jakub Linkowski Protokolant st. sekr. sąd. Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2016 r. sprawy ze skargi B. G. na decyzję Komisji Nadzoru...
, Jednym z instrumentów finansowych, które wygasały w dniu [...] marca 2010 r. były kontrakty terminowe serii [...] (ISIN: [...]), dla których instrumentem bazowym był indeks...

VI SA/Wa 2915/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-13

.) Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Protokolant st. ref. Katarzyna Zielińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 kwietnia 2016 r. sprawy ze skargi E. S.A. z siedzibą w L...
w oparciu o przyjętą przez strony wartość bazową na poziomie [...] zł. Podana kwota miała być poddana korektom przez wybranego przez strony audytora. Wykonanie umowy strony...

VI SA/Wa 446/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-07

Marzena Milewska-Karczewska Protokolant st. sekr. sąd. Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 października 2014 r. sprawy ze skargi M. S. na decyzję Komisji...
, a tym samym na kurs rozliczeniowy i cenę rozliczeniową kontraktów terminowych wygasającej, w dniu [...] marca 2013 r., serii dla której instrumentem bazowym był indeks WIG20...

VI SA/Wa 2112/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-11

WSA Grażyna Śliwińska Protokolant st. spec. Patrycja Kumicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 września 2019 r. sprawy ze skargi [...] S.A. z siedzibą w W. na decyzję...
oraz urządzeń telekomunikacyjnych;, 2. informacje o funduszach, jakimi spółka zamierza zarządzać, obejmujące:, a) strategie inwestycyjne funduszu,, b) wskazanie funduszy bazowych...