Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

II SA/Po 3086/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-03-01

116/01/1248- dalej rozporządzenie dla Straży), w związku ze stwierdzonym przypadkiem nienależnego uzyskania dopłaty do wypoczynku, zobowiązał st. sekc. M.T. do zwrotu...
świadczenie tylko z tytułu służby jednego ze współmałżonków. Według informacji Komendy Miejskiej Policji, żona st. sekc. M.T., będąca funkcjonariuszem Policji, otrzymała...