Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II SA/Lu 611/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-09-30

odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę przez 'Firmę 'A' stacji bazowej telefonii komórkowej sieci '[...] na działce nr ew...
woli wobec organów administracji samorządowej i rządowej oraz wnoszenia opłat w celu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę przedmiotowej stacji bazowej w gminie S...

IV SA/Po 619/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-05-23

do ZUS w oparciu o kpa' nakazującego naliczenie emerytury z obecnej kwoty bazowej, 'co załatwi sprawę'. Wniósł o pomoc Kierownika Urzędu, bo 'nie wie, o co może się ubiegać...
pracowniczej z dnia [...] marca 1982 r. [...] Kombinatu Metalurgicznego 'H.K.' w D.G.; świadectwa pracy z dnia [...] sierpnia 1995 r. [...] Stacji Rejonowej K...