Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I SA/Bk 275/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-09-11

,, sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Marta Anna Lawda, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2019 r. sprawy...
Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 7 września 1987, dalej: 'Rozporządzenie Bazowe', 'CN' oraz 'reguła 3b ORINS') w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Wykonawczym...

I SA/Bk 362/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-11-13

.),, sędzia WSA Dariusz Marian Zalewski, Protokolant st. sekretarz sądowy Marta Anna Lawda, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 13 listopada 2019 r. sprawy...
, za przebieg i za wyższe parametry silnika pojazdu ocenianego niż pojazdu bazowego na miesiąc lipiec 2016 r. wyniosła 230 100 złotych. Należy zauważyć, że pomimo wezwania...

I SA/Bk 276/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-09-11

,, sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Marta Anna Lawda, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2019 r. sprawy...
taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 7 września 1987, dalej: 'Rozporządzenie Bazowe', 'CN' oraz 'reguła 3b ORINS') w brzmieniu...

I SA/Bk 278/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-09-11

,, sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Marta Anna Lawda, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2019 r. sprawy...
Bazowe', 'CN' oraz 'reguła 3b ORINS') w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 1001/2013 z dnia 4 października 2013 r. zmieniającym załącznik...

I SA/Bk 281/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-09-11

,, sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Marta Anna Lawda, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2019 r. sprawy...
nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 7 września 1987, dalej: 'Rozporządzenie Bazowe', 'CN' oraz 'reguła 3b ORINS...

I SA/Bk 276/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-01-14

,, sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Marta Anna Lawda, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 14 stycznia 2020 r. sprawy...
. WE L 256 z 7 września 1987, dalej: 'Rozporządzenie Bazowe', 'CN' oraz 'reguła 3b ORINS') w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 1001/2013 z dnia 4...

I SA/Bk 278/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-01-14

,, sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Marta Anna Lawda, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 14 stycznia 2020 r. sprawy...
września 1987, dalej: 'Rozporządzenie Bazowe', 'CN' oraz 'reguła 3b ORINS') w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 1001/2013 z dnia 4...

I SA/Bk 281/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-01-14

,, sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Marta Anna Lawda, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 14 stycznia 2020 r. sprawy...
, dalej: 'Rozporządzenie Bazowe', 'CN' oraz 'reguła 3b ORINS') w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 1001/2013 z dnia 4 października 2013 r...

I SA/Bk 283/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-01-14

,, sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz, Protokolant st. sekretarz sądowy Marta Anna Lawda, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 14 stycznia 2020 r. sprawy...
1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 7 września 1987 r., dalej 'Rozporządzenie Bazowe...

I SA/Bk 284/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-01-14

,, sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz, Protokolant st. sekretarz sądowy Marta Anna Lawda, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 14 stycznia 2020 r. sprawy...
1987 r., dalej 'Rozporządzenie Bazowe', 'CN' oraz 'reguła 3b ORINS') w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 1001/2013 z dnia 4 października 2013...
1   Następne >   3