Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

VI SA/Wa 1189/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-09

WSA Piotr Borowiecki Protokolant st. sekr. sąd. Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2013 r. sprawy ze skargi U. Sp. z o.o. z siedzibą w B...
. 7 w zw. z art. 77 § 1 Kpa poprzez nienależyte wyjaśnienie sprawy. Strona zarzuciła organowi, że nie wskazał w decyzji wartości bazowych, w odniesieniu do których nałożona...

VI SA/Wa 1319/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-26

Agnieszka Łąpieś - Rosińska Protokolant st. sekr. sąd. Karolina Pilecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2015 r. sprawy ze skargi R. L. na decyzję Głównego...
parametry i warunki bazowe (wstępne, obliczeniowe) do ustalenia powyższej odchyłki. Wątpliwości są o tyle uzasadnione, iż w poprzednim zarządzeniu GITD w tym samym zakresie...

VI SA/Wa 1318/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-26

Agnieszka Łąpieś - Rosińska Protokolant st. sekr. sąd. Karolina Pilecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2015 r. sprawy ze skargi R. L. na decyzję Głównego...
, jakie organ przyjął parametry i warunki bazowe (wstępne, obliczeniowe) do ustalenia powyższej odchyłki. Wątpliwości są o tyle uzasadnione, iż w poprzednim zarządzeniu...