Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

III SA/Kr 1382/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-25

przedstawione na stronie 13 operatu z 2007r., stanowiącego zasób bazowy, a zatytułowanej 'obwodnica działki ewid. nr [...] wraz z budynkami', natomiast ich współrzędne...
w dacie założenia ewidencji (0,2821 ha). Organ wskazał także, że uzupełniono dotychczasowy materiał dowodowy o powyższe dokumenty znajdujące się w zasobie bazowym operatu...