Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Farmaceutyczny X

VII SA/Wa 643/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-22

w stacjach telewizyjnych narusza przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie reklamy produktów leczniczych, Główny Inspektor Farmaceutyczny wszczął z urzędu postępowanie...
na coś dodatkowego, bogatszego w porównaniu do wersji bazowej. Hasła '[...]' jest zatem bezpośrednio związana z dodatkowym składnikiem w produkcie...

VI SA/Wa 617/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-19

Kruszewska - Grońska (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Jarosław Kielczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lipca 2018 r. sprawy ze skargi E. Sp. z o.o. z siedzibą...
, w jakich produkty te dostępne były w aptece. Ceny były uzależnione od okresu analizy przyjętego za okres bazowy i dlatego mogły nie być tożsame z cenami w aptece...