Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X

III SA/Łd 611/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-26

. Stacja bazowa jest to zintegrowana elektronika z anteną co w całości daje nam urządzenie typu router., W kolejnym piśmie z dnia 20 maja 2016r. strona wyjaśniła...
przez dostawców internetu, jako punkty dostępu, stacje bazowe anteny Air Max., W WIT nr [...] z dnia [...]. Dyrektor Izby Celnej w W. zaklasyfikował do kodu 8517 70 19 90 Wspólnej...

III SA/Łd 612/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-26

internetu, jako punkty dostępu, stacje bazowe anteny Air Max., We wniosku o udzielenie WIT M. M. opisała towar w następujący sposób: Nazwa towaru: (...), (...), Producent...
do kodu 8517 70 19 90 Wspólnej Taryfy Celnej anteny sektorowe dla urządzeń Bx (...), stanowiących stacje bazowe i umożliwiające dostęp do Internetu/sieci lokalnej...

III SA/Łd 610/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-25

, AM-5G20-90, AM-M-Y5G-TI, AM-Y5G-T1, AM-5AC21-60);, 4. urządzenia pracujące w częstotliwości 5GHz umożliwiające stworzenie wydajnego mostu lub stacji bazowej (nr art...
). Większość współcześnie wytwarzanych punktów dostępowych (routerów) wyposażonych jest w serwer DHCP, koncentrator sieciowy i routing pełniący rolę bramy sieciowej. Stacja bazowa...

I SA/Łd 148/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-06-16

prac montażowych na stacji bazowej w K., instalacji okablowania strukturalnego, prac montażowo-budowlanych na stacji bazowej R., W ocenie organów podatkowych spółka...
, że dokumentuje ona także wykonanie prac modernizacyjnych na stacjach bazowych R. i R. Na podstawie okazane faktury nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, kiedy powstały...

I SA/Go 645/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-03-04

wskazane we wniosku o przyznanie prawa pomocy. Podkreślił, że jego jedynym dochodem jest czynsz dzierżawy stacji bazowej P Sp. z o.o. Stwierdził, że nie przedłożenie...
źródłem dochodu są środki uzyskiwane z dzierżawy stacji bazowej na rzecz P Sp. z o.o., jednakże sytuacja ta może ulec zmianie., Podkreślenia jednak wymaga...

III SA/Wa 38/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-14

narusza interes prawny właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zlokalizowanych w obszarze oddziaływania stacji bazowych. Wskazali, że obecnie mają ograniczone...
o wszczęcie postępowania mającego doprowadzić działkę do stanu zgodnego z prawem., Na rozprawie pełnomocnik Skarżącej również wskazywała na szkodliwość stacji bazowej. Domagała...

I SA/Sz 606/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-02-21

tych czynności D potwierdziła, że w okresie wskazanym wyżej współpracowała z Firmą H. S. w zakresie pomiaru pól elektromagnetycznych na stacjach bazowych. Wykonywanie usług odbywało...
się na podstawie każdorazowo składanych zamówień (pisemnie, osobiście lub telefonicznie), określających w szczególności zakres prac, i nazwę stacji bazowej. Po wykonaniu...

I SA/Sz 603/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-02-21

. W trakcie tych czynności D potwierdziła, że w okresie wskazanym wyżej współpracowała z Firmą H. S. w zakresie pomiaru pól elektromagnetycznych na stacjach bazowych...
bazowej. Po wykonaniu usługi H. S. wystawiała fakturę VAT wraz ze sprawozdaniem z pomiaru pola elektromagnetycznego na danej stacji bazowej zgodnie ze zleceniem...

I SA/Wr 312/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-08-22

umów o dzieło. Analiza dokumentacji związanej z 35 losowo wybranymi stacjami bazowymi telefonii [...] wskazuje, że czynności wchodzące w zakres prac akwizycyjnych według...
w pełni potwierdzenie w materiałach sprawy. Wykonywania tych czynności przez R. Ż. nie potwierdzili też świadkowie A. F. i D. K. Analiza dokumentacji dla 35 stacji bazowych...

I SA/Łd 147/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-06-16

) faktura VAT nr.[...] z dnia [...] roku dotyczyła przebudowy stacji bazowej i wymiany okablowania w miejscowości R.; 5) faktura VAT nr.[...] z dnia [...] r. dotyczyła...
modernizacji stacji bazowej W.; 6) faktura VAT nr.[...] z dnia [...] r. dotyczyła okablowania i budowy stacji bazowej K.; 7) nr.[...] z dnia [...] r. dotyczyła instalacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   18