Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

V SA/Wa 176/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-18

m.in. jako:, stacja bazowa do bezprzewodowej telefonii wewnętrznej z kabelkiem połączeniowym, modem (poz. 1 SAD), karta wyposażenia, z pamięcią i naklejkami (poz. 7 SAD...
towaru, klasyfikacji taryfowej, zastosowanej stawki celnej oraz wymiaru cła orzekając, iż:, stacja bazowa do bezprzewodowej telefonii wewnętrznej z kabelkiem połączeniowymi...

III SA/Wr 125/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-06

w oparciu o satelitarny system GPS. Potencjalnie możliwa jest przybliżona lokalizacja urządzenia w oparciu o położenie względem stacji bazowych telefonii komórkowej...
nie jest możliwa do zrealizowania przez urządzenie i w urządzeniu. Lokalizacja w sieci GSM opiera się na przekazaniu przez urządzenie informacji o dostępnych stacjach...

III SA/Wr 127/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-06

przez urządzenie i w urządzeniu. Lokalizacja w sieci GSM opiera się na przekazaniu przez urządzenie informacji o dostępnych stacjach bazowych telefonii komórkowej i dopiero...
urządzenia w oparciu o satelitarny system GPS. Potencjalnie możliwa jest przybliżona lokalizacja urządzenia w oparciu o położenie względem stacji bazowych telefonii...

III SA/Wr 128/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-06

i w urządzeniu. Lokalizacja w sieci GSM opiera się na przekazaniu przez urządzenie informacji o dostępnych stacjach bazowych telefonii komórkowej i dopiero na tej podstawie możliwe...
jest przybliżona lokalizacja urządzenia w oparciu o położenie względem stacji bazowych telefonii komórkowej, jednak lokalizacja taka - jak podkreślił biegły - obarczona jest dużym...

III SA/Wr 123/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-06

. Lokalizacja w sieci GSM opiera się na przekazaniu przez urządzenie informacji o dostępnych stacjach bazowych telefonii komórkowej i dopiero na tej podstawie możliwe...
system GPS. Potencjalnie możliwa jest przybliżona lokalizacja urządzenia w oparciu o położenie względem stacji bazowych telefonii komórkowej, jednak lokalizacja taka...

III SA/Wr 131/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-06

do zrealizowania przez urządzenie i w urządzeniu. Lokalizacja w sieci GSM opiera się na przekazaniu przez urządzenie informacji o dostępnych stacjach bazowych telefonii komórkowej...
w oparciu o położenie względem stacji bazowych telefonii komórkowej, jednak lokalizacja taka - jak podkreślił biegły - obarczona jest dużym błędem, w niektórych sytuacjach...

III SA/Wr 132/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-06

do zrealizowania przez urządzenie i w urządzeniu. Lokalizacja w sieci GSM opiera się na przekazaniu przez urządzenie informacji o dostępnych stacjach bazowych telefonii...
w oparciu o satelitarny system GPS. Potencjalnie możliwa jest przybliżona lokalizacja urządzenia w oparciu o położenie względem stacji bazowych telefonii komórkowej...

III SA/Wr 130/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-06

nie jest możliwa do zrealizowania przez urządzenie i w urządzeniu. Lokalizacja w sieci GSM opiera się na przekazaniu przez urządzenie informacji o dostępnych stacjach bazowych...
o satelitarny system GPS. Potencjalnie możliwa jest przybliżona lokalizacja urządzenia w oparciu o położenie względem stacji bazowych telefonii komórkowej, jednak lokalizacja taka...

III SA/Wr 129/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-06

się na przekazaniu przez urządzenie informacji o dostępnych stacjach bazowych telefonii komórkowej i dopiero na tej podstawie możliwe jest zlokalizowanie urządzenia. Lokalizacja...
o satelitarny system GPS. Potencjalnie możliwa jest przybliżona lokalizacja urządzenia w oparciu o położenie względem stacji bazowych telefonii komórkowej, jednak lokalizacja...

III SA/Wr 124/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-06

i w urządzeniu. Lokalizacja w sieci GSM opiera się na przekazaniu przez urządzenie informacji o dostępnych stacjach bazowych telefonii komórkowej i dopiero na tej podstawie...
urządzenia w oparciu o satelitarny system GPS. Potencjalnie możliwa jest przybliżona lokalizacja urządzenia w oparciu o położenie względem stacji bazowych telefonii komórkowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   64