Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

III SA/Gl 1207/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-25

, że przedmiotem importu były specjalne anteny użytkowe montowane na masztach stanowiących stacje bazowe, które umożliwiają z kolei dostęp do Internetu/sieci lokalnej...
stanowiących stacje bazowe, które z kolei umożliwiają dostęp do Internetu/sieci lokalnej., Zdaniem organu odwoławczego nie można zgodzić się z zarzutami naruszenia reguły...

III SA/Gl 1205/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-25

, że przedmiotem importu były specjalne anteny użytkowe montowane na masztach stanowiących stacje bazowe, które umożliwiają z kolei dostęp do Internetu/sieci lokalnej...
tożsamymi z punktami dostępu. Anteny stanowią bowiem odrębną aparaturę dopiero umożliwiającą budowę wydajnej stacji bazowej., Organ odwoławczy mając na uwadze oznaczenia...

III SA/Gl 1204/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-25

analizy powołanej dokumentacji - kontrolujący wskazali, że przedmiotem importu były specjalne anteny użytkowe montowane na masztach stanowiących stacje bazowe...
do budowy wydajnych stacji bazowych, które z kolei umożliwiają dostęp do Internetu/sieci lokalnej., Zdaniem organu odwoławczego nie można zgodzić się z zarzutami...

III SA/Gl 1202/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-17

importu były anteny użytkowe montowane na masztach stanowiących stacje bazowe, które umożliwiają z kolei dostęp do internetu/sieci lokalnej., Naczelnik Śląskiego Urzędu...
. Anteny stanowią bowiem odrębną aparaturę umożliwiającą budowę wydajnej stacji bazowej lub do współpracy z innymi urządzeniami w celu stworzenie aplikacji mostkujących...

III SA/Gl 1200/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-17

montowane na masztach stanowiących stacje bazowe, które umożliwiają z kolei dostęp do internetu/sieci lokalnej., Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w K., pismem...
aparaturę umożliwiającą budowę wydajnej stacji bazowej lub do współpracy z innymi urządzeniami w celu stworzenie aplikacji mostkujących., Zdaniem organu odwoławczego...

III SA/Gl 1203/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-17

bowiem odrębną aparaturę umożliwiającą budowę wydajnej stacji bazowej lub do współpracy z innymi urządzeniami w celu stworzenie aplikacji mostkujących., Zdaniem organu...
, że w poszczególnych pozycjach tych faktur ujęte zostały specjalne anteny, służące do budowy wydajnych stacji bazowych, które umożliwiają z kolei dostęp do internetu/sieci lokalnej (5GHz...

III SA/Gl 1061/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-16

stacje bazowe, które umożliwiają z kolei dostęp do internetu/sieci lokalnej., Naczelnik [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K. pismem z [...] r. powiadomił stronę...
lokalnej/internetu. Anteny stanowią bowiem odrębną aparaturę umożliwiającą budowę wydajnej stacji bazowej lub do współpracy z innymi urządzeniami w celu stworzenie aplikacji...

III SA/Gl 1065/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-10

montowane na masztach stanowiących stacje bazowe, które umożliwiają z kolei dostęp do internetu/sieci lokalnej., Naczelnik [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K., pismem...
. Anteny stanowią bowiem odrębną aparaturę umożliwiającą budowę wydajnej stacji bazowej lub do współpracy z innymi urządzeniami w celu stworzenie aplikacji mostkujących...

III SA/Gl 1059/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-10

na masztach stanowiących stacje bazowe umożliwiające dostęp do Internetu/sieci lokalnej., Naczelnik [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K. pismem z [...] r. powiadomił...
anteny niebędące urządzeniami tożsamymi z punktami dostępu. Anteny te stanowią odrębną aparaturę umożliwiającą budowę stacji bazowych. Organ przedstawił zasady...

III SA/Gl 1051/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-17

) były anteny użytkowe montowane na masztach stanowiących stacje bazowe umożliwiające dostęp do Internetu/sieci lokalnej, oznaczone jako [...] (karta 3 akt)., Naczelnik...
, urządzeniami do transmisji danych infrastruktury sieci. Anteny te stanowią odrębną aparaturę umożliwiającą budowę stacji bazowych. Organ przedstawił zasady klasyfikacji...
1   Następne >   +2   +5   10