Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dowódca Jednostki Wojskowej X

III SA/Gd 746/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-12-04

żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2013r., poz. 1158 ze zm.), przyznał st. bosm. J. Sz. dodatek specjalny w miesiącu styczniu 2013r. w wysokości 450 zł i jednocześnie ustalił...
jednostek pływających przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej w wysokości 0,40 (tj. w wysokości mnożnika kwoty bazowej uwzględniającej czas służby w składach etatowych...

II SA/Sz 411/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-06-18

żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1151 ze zm.), utrzymał w mocy decyzję D. z dnia [...] r., nr [...] dodatek specjalny [...] , którą odmówiono st. bosm. T. S...
. podwyższenia dodatku specjalnego z tytułu wykonywania nurkowania w głębinowym sprzęcie nurkowym zasilanym mieszaniną oddechową, w drodze zwiększenia mnożnika kwoty bazowej...

III SA/Gd 454/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-26

zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 141 poz. 1497 ze zm.), przyznał st. bosm. J. S. (dalej: 'żołnierz', 'skarżący') dodatek specjalny w miesiącu styczniu 2013 r...
. (0,40 kwoty bazowej) i na dzień 31 stycznia 2013 r. (0,30 kwoty bazowej). Uwzględniając intencje ustawodawcy powinien on uzyskać świadczenie za styczeń 2013 r. w wyższej...

IV SA/Po 230/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-10-15

wojskowych statków powietrznych (dalej dodatek specjalny bądź dodatek), ustalony przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej w wysokości 0,10, tj. w kwocie 140 zł miesięcznie...
, zwiększony o mnożnik kwoty bazowej w wysokości 0,10 tj. w kwocie 140 zł miesięcznie, tj w łącznej kwocie 280 zł miesięcznie., Jednocześnie ustalił: 1) dodatek specjalny...

IV SA/Po 674/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-09-12

% uposażenia bazowego tj 10% z [...] zł) i dodatkiem strefowym., Rozkazem z dnia [...] marca 2000 r. nr [...] Dowódca JW [...] odroczył S.M. termin potwierdzenia...
w wysokości: obsługa samolotów naddźwiękowych albo śmigłowców- 25 % uposażenia bazowego oraz dodatek wyrównawczy w wysokości [...]z dniem [...] lipca 2000 r. (k. 43 akt...

II SA/Wr 2182/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-06-09

. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy (Dz. U. Nr 90, poz. 1005) przyznał st. chor. W. W. pełniącemu służbę w Komendzie [...] na stanowisku Chorąży...
Sekcji Zaopatrywania Technicznego Wydziału Zaopatrywania dodatek za klasę kwalifikacyjną w wysokości 18% kwoty uposażenia bazowego - od dnia [...]r., W uzasadnieniu decyzji...

II SA/Kr 2230/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-03-14

Wojskowej Nr [...] w [...] po rozpatrzeniu wniosku st. chór. sztab. rez. G.D. odmówiono:, 1) przyznania dodatku wyrównawczego za okres [...].2001r. - [...].2001r...
kwalifikacyjną w wysokości 18% uposażenia bazowego, to zgodnie z przepisami cyt. Rozporządzenia po wyznaczeniu mu nowego stanowiska winien otrzymać dodatek wyrównawczy...

II SA/Wr 2093/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-06-15

st. sierż. szt. P. S. z dniem [...] r. mistrzowską klasę specjalisty wojskowego., Następnie decyzją Nr [...]z dnia [...]r. Dowódca [...]przyznał wyżej wymienionemu...
żołnierzowi dodatek pieniężny za mistrzowską klasę specjalisty wojskowego w wysokości 18 % uposażenia bazowego od dnia [...] r. do [...]r., Powyższa decyzja została uchylona...

IV SA/Wr 80/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-01-04

kodeksu postępowania administracyjnego wstrzymał wypłatę st. sierż. szt. E. R. dodatku za pierwszą klasę specjalisty wojskowego w kwocie [...] zł., W uzasadnieniu...
rozstrzygnięcia stwierdzono, iż st. sierż. szt. E. R. pobiera dodatek za klasę specjalisty wojskowego w kwocie [...]zł według specjalności wojskowej [...] natomiast na zajmowanym...

II SA/Wr 2216/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-12

Wojskowego wyznaczył st. chor. sztabowego J. P. na stanowisko służbowe starszego magazyniera - Kierownika Magazynu Żywnościowego - [...]. Następnie, rozkazem dziennym...
nr [...] z dnia [...] r. Dowódca Jednostki Wojskowej nr [...], na podstawie rozkazu dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego nr [...]z dnia [...]r. nadał st. chor. sztabowemu J. P...
1   Następne >   3