Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Wr 756/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-28

administracyjnego w sprawie samowolnej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru...
administracyjne w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] (A. Sp. z o.o.) Nr [...] zlokalizowanej w Ś. przy ul. G. nr [...], na terenie działki...

II SA/Wr 170/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-09-11

inwestorowi stacji bazowej telefonii komórkowej [...] wykonanej w obrębie budynku przy ul. [...][...] we [...], rozbiórkę wskazanej stacji bazowej wraz z instalacją...
od B. Ł. (dalej także jako: 'skarżący) informacji o montażu na wieży kościoła zlokalizowanego we [...] przy ul. [...][...] anten stacji bazowej telefonii komórkowej, podjął...

II SA/Wr 767/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-04-20

budowy stacji bazowej telefonii komórkowej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji. D. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego...
administracyjnego w sprawie samowolnej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...], zlokalizowanej przy pI. [...]w Ś.., W uzasadnieniu decyzji DWINB podano...

II SA/Wr 227/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-05-10

. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii...
w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] nr [...] zlokalizowanej w Ś. przy ul. G., na terenie działki nr 4/27, AM-[...]., Wskazane rozstrzygnięcia...

II SA/Wr 67/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-04-09

samowolnej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji; II. stwierdza, że zaskarżona...
I instancji lub w skrócie PINB) Nr [...] z dnia 18 października 2013 r. umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie samowolnej rozbudowy stacji bazowej telefonii...

II SA/Wr 526/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-10-08

uwarunkowaniach prawnych i faktycznych., Do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta W. (dalej - PINB) wpłynęła informacja o wykonaniu stacji bazowej telefonii...
kontroli. W ramach tej czynności ustalono, na dachu budynku przy ul. [...] we W. istnieje stacja bazowa telefonii komórkowej A Sp. z o. o. utworzona z zespołu urządzeń...

II SA/Wr 27/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-07-17

w W. na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki części stacji bazowej telefonii komórkowej wraz...
kodeksu postępowania administracyjnego, nakazał '[...] Sp. z o. o.' - inwestorowi robót związanych z wykonaniem stacji bazowej telefonii komórkowej (oznaczonej nr [...]) wraz...

II SA/Wr 648/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-11-23

16 lutego 2011 r., Nr 18/2011 odmówiono A. Sp. z o.o. zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej...
ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106. poz. 675) poprzez przyjęcie, że budowa stacji bazowej jest niezgodna...

II SA/Wr 378/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-07-20

rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji. Wnioskiem z dnia 28 sierpnia 2011 r. Stowarzyszenie E...
. wystąpiło do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ś. (dalej także jako: PINB) z żądaniem wstrzymania rozbudowy mocy emisji stacji bazowej telefonii komórkowej...

II SA/Wr 757/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-28

administracyjnego w sprawie samowolnej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] oddala skargę. D. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (dalej zwany organem II instancji...
w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci A. nr [...], zlokalizowanej przy ul. K. nr [...] w Ś. na terenie działki nr [...], AM-7, obręb 3., Powyższe...
1   Następne >   +2   +5   +10   46