Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 341/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-02-14

się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim z żądaniem wszczęcia z urzędu postępowania w przedmiocie nielegalnej rozbudowy stacji bazowej telefonii...
2018 r. wystąpił do Starosty [...] i Burmistrza [...] o informację w sprawie udzielonych pozwoleń na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w [...]., W dniu 16...

II SA/Op 310/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-01-31

Budowlanego w Opolu z 28 grudnia 2015 r., nr [...], nakazującą Spółce rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej usytuowanej na dachu budynku...
. przeprowadził kontrolę w sprawie robót budowlanych polegających na wykonaniu stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku przy [...] w [...]. W toku kontroli ustalono...

II SA/Op 166/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-06-28

w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wykonania samowolnej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej oddala sprzeciw. Zaskarżoną przez A S.A., ul...
wykonania przez Spółkę samowolnej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej w W.1 na działce nr ewid. a w zakresie montażu 3 anten sektorowych na wysokości 40m (sektor...

II SA/Op 68/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-04-29

braku pozwolenia na rozbudowę stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej w [...] na działce nr ewid. a, w zakresie montażu 3 anten sektorowych na wysokości 40 m...
[...] Stowarzyszenia A - zawierającego żądanie wszczęcia postępowania w przedmiocie nielegalnej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej [...] w [...] na dz...

II SA/Op 534/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-12-19

inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] w [...], na działkach nr a, nr b, nr c, nr d i nr e k.m. [...] oraz nr f k.m....
się wnioskiem z dnia 14 maja 2014 r. do Burmistrza [...] o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci...

II SA/Op 256/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-10-27

Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu z dnia 15 kwietnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej 1) uchyla...
., nr [...], umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce nr [...] km. [...] obręb [...], przy ul...

II SA/Op 233/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-06-22

budowlanych polegających na wykonaniu stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku przy [...] w [...]. W toku kontroli ustalono, że na dachu tego budynku ustawiono...
nielegalnej budowy przez Spółkę stacji bazowej telefonii komórkowej przy [...], jak też o dopuszczenie organizacji do udziału w postępowaniu., Powiatowy Inspektor Nadzoru...

II SA/Op 136/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-06-30

. z o.o. w W. (zwanej dalej też: Spółką lub inwestorem) rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z linią zasilającą, zlokalizowanej na dachu budynku przy pl...
Nadzoru Budowlanego w Opolu, w dniu 23 grudnia 2014 r. przeprowadził kontrolę robót budowlanych polegających na wykonaniu stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu...

II SA/Op 87/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-05-20

na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] w miejscowości [...], [...], działka nr A, obręb [...]., Wniesienie skargi poprzedziło postępowanie o następującym przebiegu...
o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...], składającej się ze stalowej wieży kratowej o wysokości 60 m z antenami sektorowymi i radioliniowymi...

II SA/Op 386/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-11-22

uwarunkowania zgody na inwestycję zostały ustalone w decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia 21 lutego 2007 r., nr [...]. Stwierdzono w niej, że eksploatacja stacji bazowej...
z zainstalowanych systemów antenowych elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego. W wyniku rozbudowy przedmiotowej stacji bazowej telefonii komórkowej, przekroczenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   15