Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Kr 317/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-05-09

. - Powiat [...] decyzją nr [...] z 7 września 2018 roku, znak: [...], nakazał inwestorowi: [...] S.A. w W. rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej...
., wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zrealizowanej stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dachu budynku nr [...] przy ul. [...] w K...

II SA/Kr 1642/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-04-05

dokumenty w terminie do dnia 31.03.2018 r., Wg organu I instancji w stanie faktycznym niniejszej sprawy miała miejsce rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej...
usytuowanej na dachu budynku, przy ul. [...] w K.. Wykonane przez Inwestora roboty budowlane zaklasyfikowane zostały jako rozbudowa. Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej...

II SA/Kr 1326/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-12

: [...] S.A. w W. rozbiórkę rozbudowanej części stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. [...] w K...
montażu stacji bazowej telefonii komórkowej nr [...] zlokalizowanej na dachu budynku przy ul. [...] w K., polegającej na montażu jednej stalowej wieży kratowej o wys. 9,78 m...

II SA/Kr 91/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-03-27

inwestorowi: A. l S.A. z siedzibą w W. rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dachu Domu Handlowego [...] w K. , poprzez demontaż: anten sektorowych...
oraz radiolinii znajdujących się na stalowym maszcie, szafy sterowniczej znajdującej się obok masztu oraz okablowania całej przedmiotowej stacji bazowej, wskazując...

II SA/Kr 1510/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-13

dalej Prawem Budowlanym z 1994 r.) nakazał inwestorowi Polskiej Telefonii Komórkowej '[...]' Sp. z o.o. z siedzibą w W. rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej...
'[...]' oraz okablowania całej przedmiotowej stacji bazowej., W uzasadnieniu podniesiono co następuje., 1. postępowanie w sprawie budowy przedmiotowej stacji bazowej...

II SA/Kr 1213/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-12-22

pkt 1, art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz art. 77, art. 123 K.p.a. właścicielowi stacji bazowej telefonii...
komórkowej nr [...] [...] zlokalizowanej na kościele przy ul. [...] w K., tj.: [...] Sp. z o.o. wstrzymał roboty budowlane związane z budową stacji bazowej telefonii...

II SA/Kr 498/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-14

mają być wykonywane na obiekcie budowlanym - budowli stacji bazowej i stanowią co najmniej przebudowę istniejącej budowli, a w przypadku zmiany charakterystycznych parametrów budowli...
. Śródmieście w Krakowie. Obecnie w miejscu przewidzianym do wykonywania zgłoszonych robót usytuowana jest istniejąca stacja bazowa telefonii komórkowej składająca się m.in...

II SA/Kr 624/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-07-21

zgłaszane roboty budowlane polegają na przebudowie stacji bazowej. W ocenie Prezydenta Miasta Krakowa taka inwestycja nie została zwolniona z obowiązku uzyskania decyzji...
i art. 82 ust. 3 Pb, utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy., W uzasadnieniu organ wskazał, iż przedmiotowe zamierzenie polega na modernizacji istniejącej stacji bazowej...

II SA/Kr 641/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-07-02

robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych tj.: przebudowy stacji bazowej telefonii komórkowej KRA2022_A, składająca się ze stalowej wieży kratowej...
(Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.; obecnie Dz.U. z 2019 r., poz. 1186), dalej 'P.b.'., W uzasadnieniu decyzji organ I instancji wskazał m.in., że przedmiotowa stacja bazowa...

II SA/Kr 913/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-11-16

., W uzasadnieniu organ wskazał, iż przedmiotowe zamierzenie polega na modernizacji (przebudowie) istniejącej stacji bazowej usytuowanej na dachu budynku. Teren inwestycji wskazano...
inwestycji, zmieni parametry istniejącej stacji bazowej (montaż nowych urządzeń o nowych parametrach). W przypadku przedmiotowej inwestycji konieczne jest uzyskanie pozwolenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   54