Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Kr 317/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-05-09

. - Powiat [...] decyzją nr [...] z 7 września 2018 roku, znak: [...], nakazał inwestorowi: [...] S.A. w W. rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej...
., wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zrealizowanej stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dachu budynku nr [...] przy ul. [...] w K...

II SA/Kr 1642/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-04-05

dokumenty w terminie do dnia 31.03.2018 r., Wg organu I instancji w stanie faktycznym niniejszej sprawy miała miejsce rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej...
usytuowanej na dachu budynku, przy ul. [...] w K.. Wykonane przez Inwestora roboty budowlane zaklasyfikowane zostały jako rozbudowa. Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej...

II SA/Kr 1326/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-12

: [...] S.A. w W. rozbiórkę rozbudowanej części stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. [...] w K...
montażu stacji bazowej telefonii komórkowej nr [...] zlokalizowanej na dachu budynku przy ul. [...] w K., polegającej na montażu jednej stalowej wieży kratowej o wys. 9,78 m...

II SA/Kr 91/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-03-27

inwestorowi: A. l S.A. z siedzibą w W. rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dachu Domu Handlowego [...] w K. , poprzez demontaż: anten sektorowych...
oraz radiolinii znajdujących się na stalowym maszcie, szafy sterowniczej znajdującej się obok masztu oraz okablowania całej przedmiotowej stacji bazowej, wskazując...

II SA/Kr 1510/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-13

dalej Prawem Budowlanym z 1994 r.) nakazał inwestorowi Polskiej Telefonii Komórkowej '[...]' Sp. z o.o. z siedzibą w W. rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej...
'[...]' oraz okablowania całej przedmiotowej stacji bazowej., W uzasadnieniu podniesiono co następuje., 1. postępowanie w sprawie budowy przedmiotowej stacji bazowej...

II SA/Kr 641/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-07-02

robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych tj.: przebudowy stacji bazowej telefonii komórkowej KRA2022_A, składająca się ze stalowej wieży kratowej...
(Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.; obecnie Dz.U. z 2019 r., poz. 1186), dalej 'P.b.'., W uzasadnieniu decyzji organ I instancji wskazał m.in., że przedmiotowa stacja bazowa...

II SA/Kr 10/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-30

: [...] ) na podstawie art. 48 ust. 1 Prawa Budowlanego, nakazał inwestorowi - 'T.' SA z siedzibą w [...] rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] , zlokalizowanej...
telekomunikacyjnych, wykonanej bez wymaganego pozwolenia na budowę (wobec braku wypełnienia w całości przez właściciela stacji bazowej obowiązku nałożonego postanowieniem PINB z dnia...

II SA/Kr 1102/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-23

., znak: [...] odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] S.A. nr [...] z wewnętrzną...
zabezpieczające;, < droga wewnętrzna;, < instalacja zasilająca urządzenia stacji bazowej w energię elektryczną (WLZ) wewnętrzna linia zasilająca na działce ewidencyjnej...

II SA/Kr 50/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-03-13

administracyjne, wszczęte na wniosek, w sprawie zrealizowanej stacji bazowej telefonii komórkowej, składającej się z masztu o wys. 15 m wraz z urządzeniami systemowymi (anteny...
stacji bazowej, kontener techniczny), zlokalizowanej na dachu budynku usytuowanego się na działce nr [...] obr. [...]. ewid. P., przy ul. [...] w K., zrealizowanej...

II SA/Kr 599/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-13

budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] numer [...] składającej się ze: stalowej wieży kratowej o wysokości całkowitej 55,45m wraz z antenami sektorowymi...
. uchwały w brzmieniu: 'Na terenach RL w obrębie całego obszaru objętego planem, ustanawia możliwość lokalizacji nowych stacji bazowych telefonu komórkowej oraz wież...
1   Następne >   +2   +5   +10   45