Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 212/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-04-06

dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. Wniosek ten był wielokrotnie zmieniany i modyfikowany. Ostatnio zmieniony wniosek Spółka złożyła 3...
stacji bazowych telefonii komórkowych., Dalej cytując treść art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny organ II instancji podniósł...

II SA/Ke 698/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-09-21

budowlany i udzielił dla A. (zwanej dalej Spółką) pozwolenia na budowę, obejmującą: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] (kategoria obiektu budowlanego XXIX), w skład...
promieniowania anteny., Decyzją z dnia 11.06.2018 r. PINB udzielił pozwolenia dla Spółki na użytkowanie ww. stacji bazowej telefonii komórkowej., Organ I instancji...

II SA/Ke 335/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-09-13

rażącym naruszeniem art. 107 § 3 kpa jest jednozdaniowe wyjaśnienie, iż w przypadku projektowanej stacji bazowej wartości dopuszczalne promieniowania elektromagnetycznego...
, wydając decyzję na pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, powinien zasięgnąć opinii niezależnego eksperta co do szkodliwości inwestycji na środowisko...

II SA/Ke 281/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-07-27

. odmawiającej powyższej spółce zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, na działce nr ewid. [...], obręb...
dla inwestycji pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY numer [...], wraz z wewnętrzną linią zasilającą, składającej się z: stalowej wieży kratowej...

II SA/Ke 466/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-10-23

Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 19 grudnia 2017r. znak: [...] umarzającej postępowanie administracyjne w przedmiocie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej...
których stwierdzono, że znajdująca się na przedmiotowej działce stacja bazowa telefonii komórkowej wykonana została jako wieża konstrukcji stalowej, kratownicowej, z umieszczonymi...

II SA/Ke 338/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-06-02

Budowlanego w [...], działając na skutek wniosku Stowarzyszenia [...] z dnia 28.08.2014r., wszczął z urzędu postępowanie w sprawie nielegalnej rozbudowy stacji bazowej telefonii...
21.10.2014r. przedstawiciele organu I instancji stwierdzili, że znajdująca się na ww. działce stacja bazowa telefonii komórkowej wykonana jest w postaci stalowej kratowej wieży...

II SA/Ke 478/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-07-30

Spółce 'X' S.A. pozwolenia na budowę stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej firmy “X' S.A. w skład której wchodzą: stalowa wieża kratowa [...], rama stalowa...
wniosek o wydanie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...], składającej się z wieży stalowej kratowej[...], ramy stalowej z urządzeniami...

II SA/Ke 230/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-06-13

., nr [...], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej P. Sp. z o.o. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] wraz z wewnętrzną linia zasilającą, na działce nr 385/3...
3.1.T i 15.1.T. T. P. również wskazał, że w świetle ustaleń planu miejscowego na przedmiotowej działce budowa stacji bazowej jest niedopuszczalna., Organ odwoławczy ustalił...

II SA/Ke 429/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-10-28

[...] nr [...] z [...] kwietnia 2022 r., orzekającą o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY...
oraz argumentację prawną., W dniu 28 stycznia 2022 r. do Starosty wpłynął wniosek Spółki o wydanie pozwolenia na budowę ww. stacji bazowej, do którego załączono: oświadczenie...

II SA/Ke 688/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-12-29

budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P. nr [...] wraz z linią zasilającą, na działce na 626 położonej przy ul. L. w M...
. Planowana stacja bazowa usytuowana jest na terenie RŁ - terenach łąk i pastwisk. Zgodnie z § 38 pkt 2 ustaleń szczegółowych planu na terenach oznaczonych symbolem RŁ obowiązuje...
1   Następne >   +2   +5   10