Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 639/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-12-29

budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) umorzył postępowanie w sprawie legalności rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej położonej na działce nr [...]., W uzasadnieniu...
w sprawie legalności rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej położonej na działce nr [...]. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że przedmiotowa stacja bazowa została...

II SA/Go 431/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-27

dla P sp. z o.o. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P operatora sieci [...], obejmującą posadowienie wieży o wysokości H ok. 62. m n.p.t....
z dnia [...] sierpnia 2018 r., na mocy której organ zatwierdził projekt budowlany i udzielił dla P sp. z o.o. wskazanego powyżej pozwolenia na budowę stacji bazowej...

II SA/Go 814/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-10-04

zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P Spółka z o.o. nr [...] w [...], na działce oznaczonej...
numerem ewidencyjnym [...]. Do wniosku dołączyła m.in. dokument nazwany Kwalifikacja przedsięwzięcia stwierdzający, że projektowa stacja bazowa nie zalicza się do przedsięwzięć...

II SA/Go 655/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-12-05

[...] kwietnia 2018 r., Nr [...] o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu P Sp. z o.o. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P Sp. z o.o....
z wnioskiem o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę dla inwestycji 'Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P Sp. z o.o. nr [...]' na terenie...

II SA/Go 613/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-10-17

sześciu anten. Zdaniem organu planowana inwestycja niewątpliwie zmienia parametry użytkowe stacji bazowej, a w szczególności zwiększa sumaryczną moc zamontowanych na obiekcie...
bazowej, gdyż przez rozbudowę należy rozumieć zmianę charakterystycznych paramentów istniejącego obiektu budowanego. Za charakterystyczny parametr stacji uznać należy ilość...

II SA/Go 978/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-01-21

[...].09.2008 r., nr [...] znak [...] o ustalenie dla P Sp. z o.o., lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej na działce...
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej na działce nr [...] wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy...

II SA/Go 169/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-05-10

na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora [...] Sp. z o.o. [...] składającą się z wieży kratowej stalowej o wysokości 76m n.p.t. z systemem anten...
nie wymaga decyzji środowiskowej. Jednocześnie Wójt poinformował, iż ustalił, że zasięg osi głównych wiązek promieniowania anten sektorowych stacji bazowej telefonii komórkowej...

II SA/Go 435/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-11-12

z o.o. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej NWO3042, w zakresie budowy wieży antenowej o konstrukcji stalowej kratowej wraz z doziemną instalacją...
o wydanie przedmiotowego pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej. W toku postępowania organ I instancji wezwał inwestora do przedłożenia brakujących dokumentów...

II SA/Go 184/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-04-26

o udzielenie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci [...], działka nr [...] składającej się z wieży strunobetonowej, systemu anten sektorowych...
, A. i P.W. skorzystali z tego prawa i w pismach skierowanych do organu wyraziły swój kategoryczny sprzeciw dla budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej jako bezpośrednio...

II SA/Go 400/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-27

celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży telekomunikacyjnej o wysokości około 60m z kompletem anten...
zmiany lokalizacji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej. Wnioskodawca uwzględniając protesty mieszkańców przesunął lokalizację planowanej inwestycji o około 50m...
1   Następne >   +2   +5   +10   17