Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 577/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-14

Starosty z dnia 14 maja 2012 r. odmawiającą zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii...
, 'A' Spółki z o.o. z siedzibą w W., zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej - stacji przekaźnikowej...

II SA/Gd 593/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-14

skargę. W dniu 19 maja 2011 r. do Starostwa Powiatowego w W. wpłynął wniosek Spółki A o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę 'stacji bazowej...
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na projektowanej wieży kratowej na działce nr [...] w L., gmina C...

II SA/Gd 390/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-23

z dnia 14 lutego 2008 r. skarżący zwrócił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o sprawdzenie legalności stacji bazowej telefonii komórkowej A. zlokalizowanej...
- istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej, usytuowanej na działce nr [..] w K., gmina P., polegających na montażu anten sektorowych., Uzasadniając organ wskazał...

II SA/Gd 232/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-11-17

na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w postaci wieży typu MONOBOT H-42 o wysokości całkowitej 43,3 m n.p.t., na terenie działki nr [..], w obrębie ewidencyjnym...
[.] przy ul. Ś. w G., została wniesiona w następującym stanie sprawy:, Wnioskiem z 9 kwietnia 2020r. inwestor wystąpił o wydanie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii...

I SA/Gd 438/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-07-25

, że w przedstawionym stanie faktycznym, przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi kompletna stacja bazowa telefonii komórkowej a nie tylko jej fundamenty...
w ramach prowadzonej działalności posiada stację bazową telefonii komórkowej posadowioną na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 210 w Gminie L.., Stacja bazowa...

II SA/Gd 638/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-29

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku przy ul. J. Soplicy 1 dz. nr 1111 obr...
nieruchomościami, która pozwala na uznanie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej za realizację celu publicznego prowadzi do naruszenia Konstytucji RP, a także innych...

II SA/Gd 108/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-08

polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce [..], położonej w S., gm. S. We wniosku wskazano, iż inwestycja obejmuje budowę wieży wolnostojącej...
oddziaływania anten istniejących na stacji bazowej na działce nr [..] oraz wszystkich projektowanych na działce nr [..], co uniemożliwia ocenę wpływu stacji na zdrowie ludzi...

II SA/Gd 767/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-03-18

. 140, 143 kodeksu cywilnego., W uzasadnieniu odwołujące się podniosły, iż planowana inwestycja polegająca na budowie stacji bazowej na budynku mieszkalnym na działce...
inwestor ma zamiar budowy stacji bazowej sieci A S.A. na dachu budynku mieszkalnego przy ul. O. [...] w G., na działce nr [...], k.m. [...]., Zgodnie z art. 50.1 ustawy...

II SA/Gd 716/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-25

., Nr [...], którym odmówiono wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku skarżącego w przedmiocie realizacji robót budowlanych na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej...
stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr [...] w K. następujących robót budowlanych:, 1. wzmocnienie elementów konstrukcyjnych, 2. przedłużenie drabinki kablowej...

II SA/Gd 717/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-03-15

z dnia 23 stycznia 2012 r., nr [..], ustalającej, na wniosek A., lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej...
użytkowania terenu. Skarżący podał, że nie występują żadne środki techniczne mogące ograniczyć promieniowanie stacji bazowych, takie jakie mogą być zastosowane...
1   Następne >   +2   +5   +10   28