Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 379/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-06-22

: [...] w przedmiocie decyzji dotyczącej nakazu rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) zasądza od [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego...
: [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji., Z akt sprawy wynika, że w dniu 9 kwietnia...

II SA/Łd 231/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-08-14

. 1071, ze zm.) zatwierdził projekt budowlany i udzielił Spółce A S.A. w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej A S.A. nr [...], kategoria obiektu...
, kontenera technicznego, ogrodzenia stacji bazowej, drogi dojazdowej i ułożenie kabla energetycznego od złącza kablowego do kontenera technicznego na terenie działki...

II SA/Łd 787/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-05

Nadzoru Budowlanego w Ł. z [...] Nr [...] znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie legalności rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej oddala sprzeciw...
stacji bazowej telefonii komórkowej C na działce o nr ewid. 171 w miejscowości J., obręb J., gmina B. oraz o dopuszczenie organizacji do udziału w sprawie., Postanowieniem...

II SA/Łd 283/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-06-13

budowlane związane z budową stacji bazowej telefonii cyfrowej [...] nr [...] oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. W związku ze złożonym w dniu 20 października 2005...
do Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Ł. stwierdzono, że stacja bazowa telefonii cyfrowej [...] pracuje w zakresie częstotliwości [...] i jest użytkowana., Na powyższe...

II SA/Łd 865/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-01-19

kosztów postępowania. LS Decyzją z dnia [...] Prezydent Miasta Ł. zatwierdził projekt budowlany oraz udzielił A Sp. z o.o. z siedzibą w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej...
. zatwierdził projekt budowlany i udzielił inwestorowi pozwolenia na realizację inwestycji, polegającej jednak już tylko na budowie wieży stacji bazowej z przyłączem...

II SA/Łd 294/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-10-23

ostatecznej decyzji i odmowy udzielenia pozwolenia na użytkowanie stacji bazowej telefonii komórkowej - oddala skargę. ał Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r...
. Nr [...] z dnia [...] r., znak: [...], udzielającą spółce A Sp. z o.o. z siedzibą w W. pozwolenia na użytkowanie stacji bazowej telefonii komórkowej nr [...] sieci B wraz...

II SA/Łd 597/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-26

. z o.o. z siedzibą w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci A projekt [...], uchylił w całości tę decyzję i stwierdził, że ostateczna decyzja...
o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej. Za niedopuszczalne uznał zatem samowolne ograniczanie przedmiotu inwestycji przez organ orzekający do samej wieży...

II SA/Łd 378/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-08-23

wybudowanej stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. B 5 w Ł., na podstawie art.138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14...
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ł. nakazał A Sp. z o.o. z siedzibą w W. rozbiórkę samowolnie wybudowanej stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na budynku...

II SA/Łd 527/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-09-03

postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. na rzecz...
z/s w W. pozwolenia na budowę obejmującego: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, tj. wieża h = 40, ruszt sześciopolowy, ogrodzenie stacji na działce nr ewid. 305...

II SA/Łd 618/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-07-22

stacji bazowej A, składającej się z wieży telekomunikacyjnej z fundamentami, konstrukcji wsporczych anten, dróg kablowych, kontenera technologicznego wraz z fundamentem...
bazowej telefonii komórkowej A, w której określił sposób zagospodarowania działki w R. przy ul. A 5 oznaczonej numerem [...], tj. pod budowę stacji bazowej telefonii...
1   Następne >   +2   +5   +10   43